Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lokförare

Lokföraren är lokets och tågets förare

Det var ett stort ansvar som låg på lokföraren enligt SJ:s tjänstgöringsreglemente från 1874 :

"Lokomotivföraren bör fullkomligt inse vigten och den moraliska 
ansvarigheten af sin befattning, samt att många medmänniskors lif
kunde komma i fara genom försumlighet, bristande rådighet eller
ouppmärksamhet å hans sida"

Förutom detta ansvar skulle lokföraren "vara skicklig arbetare", ha sådana kunskaper så att han kan underhålla sitt lok och göra mindre reparationer så att loket är kördugligt tills det kommer in till verkstad för reparation. Lokföraren var ansvarig för att den gällande hastigheten hölls och att signalerna utmed banan iakttogs. Förutom detta gällde också att lokföraren hade god kännedom om banan, han skulle känna till lutningar och krökar. Detta var viktigt, dels för att kunna hålla så jämn hastighet som möjlighet utan snabba inbromsningar och ryckig gång, dels för att kunna styra ångpannans matning och eldning.

Lokföraren ansvarade också för lokets utrustning, med på loket skulle följande inventarier finnas:

1 hammare
1 handyxa
2 plattmejslar
2 kryssmejslar
1 tennhammare
1 kniptång
3 filar om 10 tums längd, en platt, en halvrund och en rund
1 sats löskopplingskilar för pistonhuvudet
1 bunt järntråd
1 hake att draga ut packning ur boxar
6 rörpluggar av trä
1 bunt starkt segelgarn
sättskruvar, små muttrar och sprintar till ombyte
hampa, mönja, olja, talg, smörjvekar, svavelblomma, torkbomull
Inventariebok över dessa redskap
Källa: Tjänstgöringsreglemente vid Statens Järnvägar 1874

År 1972 anställdes Sveriges första kvinnliga lokförare.
Det var Ulla-Brita Neibig som den 10 juni 1972 började sin anställning som lokförare på järnvägen Roslagsbanan efter att ha utbildats i SJ:s regi. Hon var då även Sveriges yngsta lokförare. 
Se bild ovan, fotograf: Thomas Tell

SJ:s första kvinliga lokförare anställdes år 1977.
SJ:s första kvinnliga X2-förare var Lotta Robertsson.

Här finns mer att läsa om Ulla-Brita Neibig och om hennes tid som yrkesverksam lokförare. (öppnas i nytt fönster)