Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bibliotek och litteratur

Trafikverkets bibliotek i Borlänge

På Trafikverkets huvudkontor finns ett referensbibliotek, von Platenbiblioteket, där ett urval av de viktigaste väghistoriska böckerna finns.

Väghistorisk litteraturdatabas

Databasen bygger dels på Trafikverkets väghistoriska samlingar som består av äldre publikationer rörande vägar, vägtrafik, f.d. Vägverkets äldre publikationer, tekniskt litteratur rörande väg- och brobyggnadsteknik och vägmaskiner, dels på väg- och trafikhistorisk litteratur (oftast endast som kopior) av äldre och yngre litteratur av topografisk karaktär (inklusive arkeologi, etnologi, filologi, historia m.m.) rörande vägar och vägtrafik. Den topografiska litteraturen innehåller även utdrag ur större uppsatser och verk. Man kan därför hitta poster som normalt inte hittas via andra databaser.
Väghistorisk litteraturdatabas (öppnas i nytt fönster)

Litteraturdatabasen får främst ses som en referensdatabas. Lån av separata verk (dock ej äldre än 1900) kan lånas via Trafikverkets bibliotek
Trafikverkets bibliotek. Kopior utlånas ej.

Söktips

Samlingen är klassificerad enligt SAB:s klassifikationssystem för svenska bibliotek Libris.
Libris hemsida (öpnas i nytt fönster)

Därutöver finns oftast en rad sökord inlagda. Oftast finns även publikationens innehållsförteckning eller en sammanfattning inskriven. Den topografiska litteraturen är till stor del även katalogiserad på respektive landskap, härad (tingslag), socken samt län och kommun.

Uppgifter om socken- och härads/tingslagstillhörighet bygger på C M Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, 1882-83. Kommuntillhörighet är aktuell kommun vid katalogiseringstillfället. Länsnamn är de som gällde före förändringen 1996/97. Dalarnas län söks därför på Kopparbergs län, Skåne län på Kristianstads respektive Malmöhus län och Västra Götalands län på respektive län före länsreformen. De nya länsnamnen kommer kontinuerligt att läggas in i databasen.

Vi tar tacksamt emot förslag på litteratur att tillföras basen, samt gärna publikationen ifråga.