Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägkurva vid fält. Foto: Carina Andreasson, Mostphotos

Väg 519 Kämpinge–Räng Sand, förbifart Kämpinge by

Vi utreder en ny förbifart utanför Kämpinge by i sydvästra Skåne. Syftet med den nya vägen är att öka framkomligheten för genomgående trafik och förbättra trafiksituationen i Kämpinge by.

Kämpinge by har ett högt kulturhistoriskt värde och är en av få bevarade byar som är oskiftade. Vägen genom Kämpinge by är smal med många utfarter. Många hus ligger nära vägen och den upplevs som otrygg. Sikten är bitvis dålig och framkomligheten är låg.

Vägen trafikeras av cirka 2 000 fordon varje dygn, och ganska många av dem är tyngre fordon. Många gående och cyklister rör sig också på vägen, och trafikanter som ska till området delar det smala utrymmet på vägen med genomgående trafik. Genom att leda ut genomgående trafik till en ny förbifart utanför Kämpinge by ökar vi framkomligheten och minskar trafikbelastningen i det lilla samhället.

Vi har under våren 2017 handlat upp en konsult som ska ta fram en vägplan. I vägplanen utreder vi var den nya vägen ska gå och hur den kommer att påverka närområdet och miljön. Vägplanen är ett juridiskt dokument som bland annat avgör vilken mark vi behöver ta i anspråk för att kunna bygga vägen. Projektet är ett samarbete med Vellinge kommun.

Information om samrådsmötet på Vellinge kommuns webbplats