Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kapacitetsutredning för transportsystemet

Trafikverket har på regeringens uppdrag analyserat åtgärder för att öka kapacitet och effektivitet i transportsystemet.

Transportsystemet står de närmaste decennierna inför en kraftig ökning av trafiken. Den svenska råvaru- och tillverkningsindustrin ska forsla sina produkter inom och utanför landets gränser. Besöksnäringen ska fortsätta växa. Utländska besökare ska kunna resa till och inom landet. Vi ska kunna resa till släkt, vänner och besöksmål samt färdas till och från jobbet på ett smidigt, grönt och tryggt sätt. Att transportsystemet fungerar och är robust och hållbart är en förutsättning för att detta ska fungera.

Fokus på effektiva övergångar mellan trafikslagen

Kapacitetsutredningen har fokuserat på åtgärder och inriktningar som ger mer kapacitet, främjar effektiva övergångar mellan olika trafikslag och bidrar till en bättre användning av det befintliga transportsystemet. Trafikverket har tagit fram underlag för åren 2012-2025 och med en utblick till år 2050.

Trafikverket föreslår därför att åtgärder inom drift och underhåll samt reinvesteringar och trimning har högsta prioritet inom transportsystemet. Trafikverket föreslår också alternativa nivåer för investeringar där merparten av tillgängliga medel bör satsas på järnvägen.

Nationella planen och fyrstegsprincipen var två av utgångspunkterna

En utgångspunkt för arbetet har varit Nationell plan för transportsystemet för åren 2010- 2021. En annan utgångspunkt är fyrstegsprincipen där det första steget är att tänka om, att påverka behovet av transporter och val av transportsätt. Det andra steget är att optimera dagens system, det tredje att bygga om i systemet och först i fjärde steget att bygga nytt. Exempel på det första steget kan vara att bättre utnyttja sjöfartens möjligheter samt buss som komplement till spårbunden trafik. Att optimera systemet kan vara reversibla körfält i stället för nya flerfiliga vägar, eller förändrade banavgifter som främjar effektiviteten.

Under det år som kapacitetsutredningen har arbetat har synpunkter från andra aktörer i transportsystemet kontinuerligt samlats in genom hearingar och remissomgångar. Slutredovisningen av uppdraget gjordes den 27 april 2012 till regeringskansliet. Utredningen blir ett underlag i den infrastrukturproposition som förväntas hösten 2012.