Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kapacitet

Här kan du läsa om hur kapacitetssituationen och kapacitetsutnyttjandet på järnvägen ser ut.

alt=""Grön – små eller inga begränsningar  

alt=""Gul – medelstora begränsningar

alt=""Röd – stora begränsningar  

alt=""Blå – banor som var avstängda på grund av banarbeten   

Kapacitetsituationen 2020

Kapacitetsutnyttjandet har under 2020 minskat, något som uteslutande beror på effekterna av Corona-pandemin. Under årets tre första månader var trafikeringen normal, men från mars och framåt minskade framförallt den kommersiella persontrafiken. Minskningar på mellan 30 och 50% har noterats för denna trafik på stambanorna. Den regionala persontrafiken och godstrafiken minskade dock inte i samma omfattning utan låg kvar på ungefär samma nivå som tidigare år.

För att göra en rättvisande analys så utgår denna rapport enbart från årets tre första månader och för denna period noteras små förändringar jämfört med 2019. De investeringar som gjordes i järnvägsnätet under 2019 var också av mindre karaktär, som trimningsåtgärder och mindre ombyggnadsåtgärder.

Förändringarna i kapacitetsutnyttjandet fördelat över dygnet var under årets tre första månader minimalt, endast några enstaka procent jämfört med 2019. För kapacitetsutnyttjandet under dygnets mest belastade 2 timmar är trenden att linjedelar med högt kapacitetsutnyttjande minskat något, medan bandelar med medelhögt och lågt kapacitetsutnyttjande ökat något