Logga in
Logga in

Norrbotten E10, Kirunaprojektet

Vi har byggt en ny sträckning av E10 förbi Kiruna.

Vad?

Ny del av E10 norr om Kiruna, ny rastplats för E10 vid Luossavaara.

Varför?

Markdeformationer uppstår till följd av gruvbrytningen i Kiruna som gjort gamla E10 ofarbar.

Nuläge

Byggande klart, endast mindre arbeten återstår.

Om projektet

Kiruna stad står inför stora förändringar. Gruvdriften leder till att en deformationszon med sprickbildning sprider sig mot staden vilket medför att delar av Kiruna stad och dess infrastruktur måste flyttas eller omstruktureras. Vi har därför byggt ny E10 och väg 870 i Kiruna. Läs mer om projektet under Fördjupning. Hösten 2020 öppnades hela den nya 7 kilometer långa sträckan av E10 för trafik.

Projektet är avslutat och sidan kommer tas bort den 31 december 2022.

Nyheter

Tidsplan

1 Byggstart Hösten 2016

2 Etapp 1 öppen för trafik Oktober 2019

3 Etapp 2 öppen för trafik Oktober 2020

4 Klart Sommaren 2022

Kontakt

Charlotta Blind

Projektledare

Telefon: +46 10-123 41 13

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Charlotta Blind
Kommunikatör
Pernilla Roslund