Logga in
Logga in

Kronoberg Klosterbron, gångbro över järnvägen, Växjö station

Trafikverket tillsammans med Växjö kommun har ersatt östra gångbron över järnvägen vid Växjö station. Bron heter Klosterbron och har direkt anslutning till den nya byggnad som rymmer både stationshus och kommunhus.

Vad?

Ombyggnad av befintlig gångbro, Klosterbron, över järnvägen vid Växjö station.

Varför?

Anslutning till nya byggnaden som rymmer både stationshus och kommunhus.

Nuläge

Nya gångbron öppnades den 24 augusti 2022 för gående.

Om projektet

Nya gångbron är bredare, har fått ett nytt utseende och byggts i trä med glaspartier.

Den nya Klosterbron är ansluten och anpassad till befintliga trappor och hissar som leder ner till perrongerna på Växjö stationsområde. Det är bättre tillgänglighet och framkomlighet mellan Söder, Södra Bantorget, norra stationsområdet och Växjö centrum. 

Projektet är klart och den här sidan kommer att stängas ner den 30 september 2022.

Tidslinje

1 Invigning av Klosterbron 24 augusti 2022

Samarbete med Växjö kommun

Nya Klosterbron är ett samarbete mellan Trafikverket och Växjö kommun. Växjö kommun planerar mer utveckling av stationsområdet.

Kontakt

Stefan Källberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 19 97