Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Intyg för läs– och skrivsvårigheter

Den som skriver ett intyg om läs- och skrivsvårigheter måste ha god kunskap inom området. En viktig bedömning är vilken anpassning personen behöver för att kunna visa sina kunskaper vid ett kunskapsprov.

Exempel på personer med sådan kunskap är speciallärare eller specialpedagoger, personal på vissa trafikskolor eller logopeder och andra specialister inom området.

Vad ska finnas med i ansökan?

I ansökan ska det finnas resultat från tester av hur fort och säkert personen läser, en sammanfattande bedömning och en självvärdering (självvärdering behöver bara bifogas vid ansökan om muntligt prov). Den sammanfattande bedömningen ska tydligt beskriva varför personen inte kan göra kunskapsprovet skriftligt inom ordinarie tid och varför han/hon behöver göra provet med förlängd provtid eller som muntligt prov. Om den sökande tidigare har genomgått en utredning och fått ett utlåtande eller intyg som tydligt beskriver varför provet bör anpassas, kan det istället bifogas.

Om sökanden är eller har varit inskriven i särskola behöver inte testresultat finnas med i ansökan. I den sammanfattande bedömningen eller i ett bifogat intyg ska det tydligt framgå varför sökanden behöver ett anpassat kunskapsprov.

Den som är allvarligt hörsel- eller talskadad och ansöker om ett muntligt prov med teckentolk behöver inte bifoga intyg eller redovisa testresultat. Sökanden kan i detta fall själv fylla i ansökan och förklara varför han/hon behöver muntligt prov med teckentolk.

Att kunna identifiera skrivna ord och att göra det säkert och snabbt, är viktigt för att kunna göra kunskapsprovet. Ditt intyg är ett underlag för Trafikverkets beslut om en person ska ha rätt till ett muntligt prov på svenska på grund av påtagliga lässvårigheter eller prov med förlängd provtid på grund av lässvårigheter.

Om ansökan gäller muntligt prov är det viktigt att du beskriver allt som kan vara av betydelse för provets genomförande, så att provförrättaren får en god uppfattning om den sökandes speciella behov. Det ökar möjligheterna att ge sökanden bästa möjliga förutsättningar att visa sina kunskaper.

Använd helst tester som passar med tanke på personens ålder, när du ska bedöma ordavkodning och läshastighet. Det är viktigt att du använder kända tester (se nedan).

Exempel på material som kan användas för testerna

  • Självvärderingsformulär: Hogrefe Psykologiförlaget AB Duvan svarshäfte, självvärdering från Trafikverket eller liknande

  • Ordavkodningstest: Hogrefe Psykologiförlaget AB, Läskedjor eller liknande

  • Läshastighetstest: Hogrefe Psykologiförlaget AB, DLS läshastighet eller liknande

 

Beslut om förlängd provtid eller muntligt kunskapsprov

  • Ett beslut om förlängd provtid eller muntligt prov gäller för samtliga körkortsbehörigheter och för traktorkort.
  • Någon ny ansökan behöver inte skickas in för prov för andra behörigheter, om beslutet fortfarande är giltigt.
  • Om ansökan beviljas, ges ett skriftligt beslut som gäller en viss tid. Om ansökan avslås, kan beslutet överklagas.
  • Beslut om förlängd provtid och muntligt prov är normalt giltiga i fem år.

När du fyller i din ansökan ser du också adressen till Trafikverket.