Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kunskapsprov med tolk

Om du inte kan läsa och förstå svenska  kan du få göra kunskapsprovet med tolk. Det går att göra provet med tolk för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, B+B96, BE eller traktorkort, men inte för andra körkortsbehörigheter eller för yrkesprov.

Någon ska intyga att tolk behövs vid kunskapsprovet

Intyget bör skrivas av någon av följande personer:

  • lärare som arbetar med elevstöd i skolan
  • personal vid trafikskola
  • rektor eller lärare vid SFI-skola

En rektor eller lärare vid SFI-skola kan även skriva intyg för elever som har avslutat utbildningen högst sex månader innan intyget lämnas.

Det ska tydligt framgå att den som ansöker om att få göra provet med tolk inte kan tala, förstå och läsa svenska tillräckligt bra för att kunna genomföra provet skriftligt eller muntligt på svenska.

Om ansökan avser körkortsbehörighet B ska det även framgå att den som ansöker om att få göra provet med tolk inte kan läsa något av de språk som provet finns översatt till.

Vilken typ av tolkprov ska du ansöka om?

Det finns två typer av tolkprov; kunskapsprov med tolk och muntligt kunskapsprov med tolk.
Tolkprov är för dig som inte kan läsa och förstå svenska. Vid tolkprov läser provförättaren frågorna och svarsalternativen, tolken översätter sedan frågan och svarsalternativen. Du klickar själv i vad du anser är rätt svar.

Muntligt kunskapsprov med tolk är anpassat för dig som har mycket stora lässvårigheter både på svenska och ditt modersmål (exempelvis på grund av dyslexi eller andra funktionsnedsättningar).
Vid muntligt tolkprov kommer du inte se frågan eller alternativen på din skärm. Provförättaren ställer frågan muntligt och du får själv berätta vad som gäller utifrån en bild och fråga. Tolken översätter allt som du och provförättaren säger. Provförättaren bedömer om svaret är rätt eller fel.

Ansökningsblankett

Du hittar blanketten som du ska ansöka med i länken nedan. När du fyller i din ansökan ser du också adressen till Trafikverket.

Ansökan om kunskapsprov med tolk (pdf-fil, 653 kB, öppnas i nytt fönster)

Beslut om förlängd provtid, muntligt kunskapsprov eller tolkprov

Ett beslut om tolkprov gäller för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, B+B96, BE och för traktorkort.

Om ansökan beviljas, ges ett skriftligt beslut som gäller en viss tid. Om ansökan avslås, kan beslutet överklagas. Information om hur överklagan går till medföljer beslutet.

Om ansökan om muntligt kunskapsprov eller tolkprov blir beviljat ges även rätt att boka skriftliga prov med förlängd provtid.

När ansökan beviljats kan du boka ditt prov hos Trafikverkets kundtjänst för Förarprov, telefon 0771-17 18 19.

Beslut om tolkprov är giltigt i två år.