Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Körprov för behörighet DE – Buss med tungt släp

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken.

  1. Körprovet består av:

  • säkerhetskontroll
  • särskilt manöverprov
  • körning i och utanför tätort

Säkerhetskontroll

Körprovet börjar med att du får genomföra en säkerhetskontroll där sammankoppling av buss och släp ingår. När provet inleds ska bussen och släpet stå sida vid sida, och inte i ett led.

Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen får den inte innehålla instruktioner för hur kontrollen ska genomföras.

Särskilt manöverprov

Före körningen i trafik ska du göra ett manöverprov. Du får använda högst 10 minuter för hela manöverprovet. Om förarprövaren bedömer att det finns brister i din manövrering avbryts körprovet och blir då inte godkänt.

I Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet D1E och DE (TSFS 2012:49) finns beskrivande text och figurer som anger hur manöverprovet ska genomföras.

Körning i och utanför tätort

Körningen pågår minst 45 minuter, och du får köra såväl i tätort som på landsväg. Förarprövaren kommer att dirigera dig eller be dig köra mot ett angivet mål.

Du kan få olika uppdrag som till exempel att vända, starta i lutning, parkera eller backa med sväng där rak backning ingår före eller efter svängen. Provet ska avslutas med kontroll av du kan koppla släpfordonet från dragfordonet och parkera på ett säkert sätt för lastning och lossning.   

Bedömning

För att ditt körprov ska godkännas krävs det att förarprövaren bedömer att du har de kunskaper som anges som mål i Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet D1E och DE (TSFS 2011:25 senast ändrad genom TSFS 2012:57).

Vid körprov för behörighet DE bedöms särskilt din manövrering av fordonskombinationen.

Du ska bland annat kunna använda rätt växlings- och bromsteknik och planera din körning med uppmärksamhet på annan trafik, speciellt med hänsyn till det utrymme fordonet kräver. Förarprövaren bedömer också din förmåga att köra bussen utan onormala ryck och krängningar vid sidoförflyttningar och svängar.

Du kan läsa mer om bedömning av körprov och vilka kompetensområden förarprövaren utgår ifrån i broschyren Körkort för personbil behörighet B som du kan ladda ner i webbutiken. Kompetensområdena är gemensamma för alla körkortsbehörigheter.

Körkort för personbil behörighet B (webbutiken)

Krav på fordon

Körprovet för behörighet DE ska genomföras med en buss som uppfyller de krav som anges i Transportstyrelsens föreskrift. Du måste själv tillhandahålla en sådan buss. Läs mer om fordonskraven på sidan Krav på fordon vid körprov.

Krav på fordon vid körprov – behörighet DE

Kom ihåg

  • Ta med dig en godtagbar och giltig ID-handling till körprovet.
  • Ta med dig det senast utfärdade registreringsbeviset både för dragfordonet och släpvagnen.
  • Ha kopplingsintyget tillgängligt vid provet, om fordonen är tagna i bruk innan 1 maj 2003 och inte är kopplingsklassade.
  • Du måste vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat här i sex månader.
  • Om du har laseropererat dina ögon och inte längre behöver använda glasögon eller linser, måste du anmäla detta till Transportstyrelsen, för att få villkoret borttaget innan du kommer till provet, annars får du inte göra provet.

Mer information

På sidan Frågor och svar om körkortsprov har vi samlat några av de vanligaste frågorna som Trafikverket får om körkortsprov.

Frågor och svar om körkortsprov

På Transportstyrelsens webbsida kan du ta del av nedanstående föreskrifter: