Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Krav på fordon vid körprov – behörighet DE

Körprovet ska genomföras med en buss och tillkopplat släp, som är lämplig för trafik. Du måste själv tillhandahålla en fordonskombination som uppfyller dessa krav, och samma kombination ska användas under hela provet.

Fordonskombinationen får inte ha körförbud, vara ett utryckningsfordon eller en begravningsbil. Den får heller inte vara lastad med farligt gods eller med djur.

Skatt och försäkring ska vara betalda. I övrigt ska fordonskombinationen vara tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt. Fordonskombinationen måste vara registrerad i Sverige och du ska visa upp de senaste utfärdade registreringsbevisen vid körprovet.

Om bussen eller släpet är tagna i bruk innan den 1 maj 2003 och inte är kopplingsklassade, ska kopplingsintyg även finnas tillgängligt vid provet.

Tekniska krav på bussar och släp

Det ska finnas godkända bilbälten på de platser som används. Bussen ska kunna köras med en hastighet av minst 90 km/tim.  

Bussen ska vara:

 • minst 10 meter lång
 • minst 2,4 meter bred
 • minst 3 meter hög
 • utrustad med antilåsningssystem för bromsar (ABS)
 • utrustad med färdskrivare
 • utrustad med manuell växellåd och kopplingspedal som måste användas när man startar eller stannar och växlar bussen, om provet inte avser körkort med begränsning till automatväxlat fordon.

Släpet ska:

 • ha en totalvikt av minst 1250 kg
 • vara minst 2,4 meter brett
 • vara lastat till minst halva maximilasten, bruttovikten får dock inte understiga 800 kg
 • ha ett lastutrymme med formen av en sluten lådkonstruktion som är minst 2 meter bred och 2 meter hög
 • ha en last av förankringsbart gods av styckegodskaraktär.

Undantag

Om körprovet görs i ett fordon med automatisk växellåda (utan kopplingspedal) markeras det med villkorskod på körkortet (kod78) och ger dig bara behörighet att köra automatväxlade fordon.

Men om du redan har eller har haft ett körkort för fordon med manuell växellåda för behörighet B kan du under vissa förutsättningar göra körprovet för behörigheten DE med en buss som har en modern, miljövänlig hybridväxellåda, utan att det medför körkort med begränsning till fordon med automatisk växellåda (villkorskod 78).

Med hybridväxellåda menas en datorstyrd manuell växellåda där föraren kan välja att låta växlingen ske automatiskt men där föraren också kan välja att sköta växlingsarbetet manuellt under körning (till exempel Volvos I-Shift eller Scanias Opticruise).

Äldre automatiska växellådor, till exempel automatväxellådor där det förutom driveläge (D), parkering (P) och back (R), bara finns möjlighet att låsa lägre växellägen (1,2,3), omfattas inte av undantaget.

Förarprövaren avgör vid körprovet om fordonets växellåda räknas som manuell, hybrid eller automatisk.

Observera att du under körningen ska kunna visa att du kan växla om det behövs för att få ett kör­sätt som tryggar säkerhet i trafiken, minskar bränsleförbrukning och avgaser under acceleration, fartminskning, körning i uppförs- och nedförs­backar.

Det finns även undantag från kravet på manuell växellåda och kopplingspedal om du ska göra ett omprov som enbart omfattar säkerhetskontroll. Du får då använda en buss med automatisk växellåda utan att det medför villkor 78. Vid ett sådant omprov får du även använda släpvagn utan lådkonstruktion och lätt släpfordon om det är utrustat med broms. Lasten ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär men behöver vid sådant prov inte uppgå till halva maximilasten.

Körprov vid Försvarsmakten

Vid förarprov som avläggs vid Försvarsmakten behöver färdskrivaren inte vara fast installerad i bussen.

Mer information

På Transportstyrelsens webbplats kan du ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:49) om förarprov behörighet D1E eller DE samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41, senast ändrad genom TSFS 2013:61) om förarprov, gemensamma bestämmelser.

Sök föreskrifter (Transportstyrelsens webbplats)