Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kunskapsprov med förlängd provtid

Du kan ansöka om att få göra provet med förlängd provtid. Det kan passa dig som till exempel har läs- och skrivsvårigheter, ADHD, ADD, autism, asperger eller annat modersmål än svenska.

Förlängd provtid

Om du har lässvårigheter kan du ansöka om att få göra kunskapsprovet med längre provtid. Det innebär att den vanliga provtiden utökas med 50 procent. Du kan också lyssna på provet på svenska vid förlängd provtid.
Det går att göra provet med förlängd provtid för alla körkortsbehörigheter och för traktorkort.

Någon ska intyga att du har svårt att läsa och skriva

Den som skriver ett intyg om svårigheter att läsa och skriva måste ha god kunskap inom området. En viktig bedömning är vilken anpassning personen behöver för att kunna visa sina kunskaper vid ett kunskapsprov.

Intyget bör skrivas av någon av följande personer:

  • Speciallärare eller specialpedagoger
  • Personal på vissa trafikskolor
  • Logopeder eller andra specialister inom området

I ansökan ska det finnas:

  • resultat från tester av hur fort och säkert personen läser
  • en sammanfattande bedömning och en självvärdering (självvärdering behöver bara bifogas vid ansökan om muntligt prov). Den sammanfattande bedömningen ska tydligt beskriva varför personen inte kan göra kunskapsprovet skriftligt inom ordinarie tid och varför han/hon behöver göra provet med förlängd provtid.

Om sökanden är eller har varit inskriven i särskola behöver inte testresultat finnas med i ansökan. I den sammanfattande bedömningen eller i ett bifogat intyg ska det tydligt framgå varför sökanden behöver göra provet med förlängd provtid.

Om den sökande tidigare har genomgått en utredning och fått ett utlåtande eller intyg som tydligt beskriver varför provet bör anpassas, kan det istället bifogas.

Att kunna identifiera skrivna ord och att göra det säkert och snabbt, är viktigt för att kunna göra kunskapsprovet. Ditt intyg är ett underlag för Trafikverkets beslut om en person ska ha rätt till ett prov med förlängd provtid på grund av lässvårigheter.

Använd helst tester som passar med tanke på personens ålder, när du ska bedöma ordavkodning och läshastighet. Det är viktigt att du använder kända tester (se nedan).

Exempel på material som kan användas för testerna

  • Självvärderingsformulär: Hogrefe Psykologiförlaget AB Duvan svarshäfte, självvärdering från Trafikverket eller liknande

  • Ordavkodningstest: Hogrefe Psykologiförlaget AB, Läskedjor eller liknande

  • Läshastighetstest: Hogrefe Psykologiförlaget AB, DLS läshastighet eller liknande

 


Beslut om förlängd provtid

Ett beslut om förlängd provtid gäller för samtliga körkortsbehörigheter och för traktorkort. Beslutet gäller i två eller fem år, utifrån den bedömning som gjorts i din ansökan. Om din ansökan beviljas får du beslutet skriftligt. Om din ansökan inte beviljas kan du överklaga beslutet. Information om hur du överklagar finns med i beslutet.

Om du ska göra prov för fler behörigheter behöver du inte göra en ny ansökan, så länge ditt beslut är giltigt.