Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kunskapsprov med tolk

Om du inte kan läsa och förstå svenska, kan du få göra kunskapsprovet med tolk. Det går att göra provet med tolk för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, B+B96, BE eller traktorkort, men inte för andra körkortsbehörigheter eller för yrkesprov.

Det finns två olika slags tolkprov

  • kunskapsprov med tolk
  • muntligt kunskapsprov med tolk.

Inför provet

Innan provet börjar ska du på heder och samvete intyga att du inte på något sätt kommer att fuska.
Läs mer här

Vid kunskapsprovet erbjuder vi dig att använda visir och munskydd kostnadsfritt.

Så går provet till

Kunskapsprov med tolk är för dig som inte kan läsa och förstå svenska. Vid tolkprov läser provförättaren frågorna och svarsalternativen som tolken översätter till dig. Du klickar själv i vad du anser är rätt svar.

Vid muntligt tolkprov kommer du inte se frågan eller alternativen på din skärm. Provförättaren ställer frågan muntligt och du får själv berätta vad som gäller utifrån en bild och fråga. Tolken översätter allt som du och provförättaren säger. Provförättaren bedömer om svaret är rätt eller fel.

Du som har behov av teckenspråkstolk kan göra det muntliga provet med teckenspråkstolk. Det gäller traktorkort och alla körkortsbehörigheter, utom behörigheterna D1, D, D1E och DE. Trafikverket tillhandahåller teckenspråkstolk.

Någon ska intyga att du behöver tolk vid kunskapsprovet

Intyget bör skrivas av någon av följande personer:

  • lärare som arbetar med elevstöd i skolan
  • personal vid trafikskola
  • rektor eller lärare vid SFI-skola

En rektor eller lärare vid SFI-skola kan skriva intyg för elever. Det ska tydligt framgå att du som ansöker om att få göra provet med tolk inte kan tala, förstå och läsa svenska tillräckligt bra för att kunna genomföra provet skriftligt eller muntligt på svenska.

Om ansökan gäller kunskapsprov behörighet B ska det framfår i ansökan att du som ska göra provet inte kan läsa något av de språk som provet finns översatt till.
Här kan du läsa om vilka språk kunskapsprov B finns översatt till. 

Om du får göra tolkprov eller muntligt kunskapsprov med tolk

Om din ansökan beviljas, får du ett skriftligt beslut där det framgår hur länge det är giltigt. Beslutet gäller körkortbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, B+B96, BE och traktorkort. Om du ska göra prov för fler behörigheter behöver du inte göra en ny ansökan, så länge ditt beslut är giltigt.

Om ansökan blir beviljad har du även rätt att boka skriftliga prov med förlängd provtid.