Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kunskapsprov med tolk

Om du inte kan läsa och förstå svenska, kan du få göra provet med tolk. Det går att göra kunskapsprovet med tolk för samtliga körkortsbehörigheter och traktorkort, men inte för yrkesprov eller körprov.

Det finns olika slags tolkprov

  • kunskapsprov med tolk
  • muntligt kunskapsprov med tolk.

Så går proven till

Kunskapsprov med tolk 

Vid kunskapsprov med tolk läser provförättaren frågorna och svarsalternativen som tolken översätter till dig. Du klickar själv i vad du anser är rätt svar.

Muntligt kunskapsprov med tolk

Om du har mycket stora lässvårigheter både på svenska och ditt modersmål, till exempel på grund av dyslexi eller andra funktionsnedsättningar, kan du ansöka om att få göra muntligt kunskapsprov med tolk. Det går att göra på två olika sätt.

  • Under det ena provet kommer du inte se frågan eller alternativen på din skärm. Provförättaren ställer frågan muntligt och du får själv berätta vad som gäller utifrån en bild och fråga. Tolken översätter allt som du och provförättaren säger. Provförättaren bedömer om svaret är rätt eller fel. Provet kallas muntligt bedömningsprov.

  • På det andra provet svarar du inte med egna ord. Provförrättaren läser upp frågorna och svarsalternativen och tolken översätter. Det provet kallas muntligt uppläst prov.

Här kan du se en film som beskriver skillnaden av proven. Den finns översatt till flera språk.

Du som har behov av teckenspråkstolk kan göra kunskapsprovet med teckenspråkstolk. Det gäller traktorkort och alla körkortsbehörigheter, utom behörigheterna D1, D, D1E och DE. Trafikverket tillhandahåller teckenspråkstolk.

Här kan du se filmer om körkort på teckenspråk

Någon ska intyga att du behöver tolk vid kunskapsprovet

Intyget bör skrivas av någon av följande personer:

  • lärare som arbetar med elevstöd i skolan
  • personal vid trafikskola
  • rektor eller lärare vid SFI-skola

En rektor eller lärare vid SFI-skola kan skriva intyg för elever. Det ska tydligt framgå att du som ansöker om att få göra provet med tolk inte kan tala, förstå och läsa svenska tillräckligt bra för att kunna genomföra provet skriftligt eller muntligt på svenska.

Om ansökan gäller kunskapsprov behörighet B ska det framgå i ansökan att du som ska göra provet inte kan läsa något av de språk som provet finns översatt till.
Här kan du läsa om vilka språk kunskapsprov B finns översatt till. 

Om du får göra kunskapsprov med tolk eller muntligt kunskapsprov med tolk

Om din ansökan beviljas, får du ett skriftligt beslut där det framgår hur länge det är giltigt. Beslutet gäller samtliga körkortsbehörigheter och traktorkort. Om du ska göra prov för fler behörigheter behöver du inte göra en ny ansökan, så länge ditt beslut är giltigt.

Om ansökan blir beviljad har du även rätt att boka skriftliga prov med förlängd provtid.