Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Manövrera i låg fart

Att köra motorcykel i så låga farter som gångfart kräver att du kan balansera motorcykeln.

Att kunna balansera en motorcykel har mer att göra med att du har en bra teknik och är skicklig på att hantera reglagen än att du som person har ett bra balanssinne.

Att krypköra är en utmaning innan du har hittat tekniken och fått in vanan. Men när du väl gjort det kommer du att ha stor nytta av det i många trafiksituationer, och du kommer att kunna känna dig trygg med din motorcykel.

Nedan ger vi exempel på några trafiksituationer där du behöver kunna manövrera motorcykeln i låg fart. Här finns också korta filmer som visar hur manöverprovet är utformat för att testa dina färdigheter i dessa situationer.

Utfart med skymd sikt

Du ska köra ut från till exempel en parkering och ut på en väg. Här behöver du krypköra i låg fart för att klara att göra en skarp sväng ut till en trygg placering på vägen.

Utfarten sker ofta med trafik omkring dig, och därför behöver du klara av att fokusera på omgivningen istället för på din motorcykel. Om du har andra körkortsbehörigheter minns du säkert hur du som nybörjare ibland behövde titta på knappar eller reglage istället för på trafiken. Men nu när du blivit mer van, hittar du reglagen utan att tappa fokus på trafiken. Samma vana behöver du ha på motorcykeln, så du kan ha fokus på omgivningen medan du krypkör och balanserar motorcykeln.

Denna färdighet kommer du få visa upp vid lågfartsbanan på manöverprovet. Där gör du ett antal starter där du samtidigt behöver fokusera på vart du ska köra för att klara att hålla dig inom banan.

 

Hur kan du tänka?

Målet är att du ska kunna manövrera fordonet med kontroll och stabilitet. Håll motorcykeln i rullning i ett lugnt tempo. Om du ska stanna, gör det lugnt och kontrollerat och sätt ner den fot du önskar.

Tänk gångfart, och bry dig inte om vad hastighetsmätaren visar. Det finns ingen exakt siffra som är rätt för krypkörning. Det är omgivningen och situationen som avgör vad som är lagom fart. Farten reglerar du genom samspel mellan gas och koppling (om det finns koppling) samt broms vid behov. Hur du sitter har alltid betydelse. Sträva efter att ha en avslappnad och rörlig överkropp.
Läs mer under rubriken Körställningen – sitt stabilt och avslappnat.

Det är viktigt att du först övar i en kontrollerad miljö tills du behärskar tekniken. När du kör i trafiken ska du kunna planera din körning samtidigt som du är uppmärksam på din omgivning. När tekniken sitter kan du öva i enklare trafiksituationer för att se om du klarar det utan att motorcykeln och körtekniken tar alltför mycket av ditt fokus.

Köra in på ny väg

En vanlig situation är att du ska svänga in på en ny väg. Den uppstår till exempel när du är ute och kör i ett lugnt villakvarter och ska svänga in på en ny gata, eller när du befinner dig på landsbygden och ska köra från en liten väg ut på en trafikerad landsväg.

I den här situationen behöver du anpassa farten och ha koll på övrig trafik samtidigt som du planerar var på den nya vägen du vill placera din motorcykel. Denna färdighet kommer du få visa upp vid manöverprovet när du vänder i högfartsbanan.

Hur kan du tänka?

  • Anpassa farten inför svängen
  • Håll koll på trafiken runt dig. Din motorcykel får inte ta upp allt fokus.
  • Innan du börjar svänga, titta och bestäm var på vägen du vill placera dig.
  • Sträva efter att placera dig centrerat i ditt körfält, eller ännu säkrare om det finns något du behöver ta hänsyn till. Det kan vara ett mötande fordon nära mittlinjen, något som ligger på vägen eller en grop i marken.

Vända på landsväg

Du kör på en landsväg och bestämmer dig för att vända. För att vända säkert behöver du göra flera saker. Du behöver sänka farten ordentligt och försäkra dig om att det går att vända utan att ställa till det för någon. Du behöver vara tydlig med din avsikt att vända. Därefter ska du kunna vända på en begränsad yta och sedan accelerera upp i fart igen. Denna färdighet kommer du få visa upp när du vänder i högfartsbanan på manöverprovet.

Även om du övar på en manöverplan så behöver du ha en verklig vändning i trafik i tanken. Reflektera över vad du behöver göra för att ha en trygg och stabil känsla i motorcykeln genom hela vändningen. Ge dig tid inför vändningen så du får ett inre lugn och känner att du är klar med fordonet och hinner flytta ditt fokus mot vändningens utgång. Därefter kan du börja vända.

Hur kan du tänka?

  • Ta ut svängen ordentligt inför vändningen. Ingången i vändningen har stor betydelse för om utgången ska bli lyckad.
  • Sakta in farten inför vändningen. Var helt klar med fartsänkningen innan du börjar vända.
  • Håll en jämn eller lätt ökande fart genom vändningen.
  • Sträva efter att ha en avslappnad och rörlig överkropp.
    Läs mer under rubriken Körställningen – sitt stabilt och avslappnat.

Manövrering – att köra i låg fart kräver teknik

I så låga farter som krypkörning, är det mycket samspel mellan gas, broms samt koppling om fordonet har koppling. Att ”ha bra balans” på en motorcykel, handlar ofta mer om att kunna göra små justeringar av farten än att man som person har bra balans i kroppen. Gas och koppling behövs för att reglera farten. Broms behövs om det blivit för mycket fart eller om andra faktorer som lutning och vind gör att det rullar för fort.

Körställning – sitt stabilt och avslappnat

Målet med körställningen är att sitta eller stå väl förankrad på motorcykeln, så att du inte känner att du behöver styret för att hålla dig fast på motorcykeln. Sitt där det är tänkt att förarens vikt ska vara placerad, alltså där sadeln är som lägst. Det är ofta ganska långt fram på sadeln. Sträva efter att ha kontakt med motorcykeln med hela underkroppen – med fötterna, insida ben och sitsen. Du behöver kontakten för att känna motorcykeln. Kontakten kan också användas för att trycka motorcykeln åt det håll du behöver för att underlätta balansen.

Du ska vara avslappnad från höfterna och uppåt – i midjan, nacken, axlarna, armar och ända ut i fingrarna. Du ska enkelt kunna vrida på huvudet och flytta axelpartiet från sida till sida. Sträva efter att hålla händerna och armarna avslappnade så att fingrarna kan jobba mjukt med styret och reglagen.

Tid – gott om tid ger ett lugnt körsätt

För att hantera alla trafiksituationer med lugn behöver du ge dig själv tid inför varje situation, för att körtekniskt kunna utföra det du har tänkt dig och hamna där du tänkt. Du får tillräckligt med tid genom att vara klar med farten, fordonshanteringen och kan flytta din tanke från fordonet över till trafiksituationen, innan du ger dig in i den.

Placering – placera motorcykeln på ett strategiskt sätt

Redan innan du är på väg in i situationen ska du börja titta mot och planera för var på vägen du vill befinna dig. Placera dig så säkert som möjligt på vägen. Oftast är det säkrast mitt på din del av vägen, men du kanske behöver tänka annorlunda om det kommer mötande trafik eller om det finns hinder på vägen.

Om din motorcykel ”driver ut” i svängen mer än du hade planerat, är det en varningssignal om att något i din teknik inte håller rätt nivå. Det är något som inte stämmer om du inte lyckas placera motorcykeln där du hade tänkt. Låt därför din fart, placering och tanke fram mot situationen, bygga på var du vill vara i slutet av situationen.

När du lyckas med detta har du bra förutsättningar för att ha en stabil motorcykel och du har en plan för var du vill placera dig. Det är viktigt redan i låga farter men minst lika viktigt när du kör på till exempel krokiga landsvägar. Använd samma grundtänk för att få en stabil motorcykel och kunna planera var du vill befinna dig vid utgången.

Öva för att bli trygg i trafiken

När du är skicklig på att manövrera motorcykeln, har en bra körställning, ger dig tid att hantera trafiksituationen och placerar dig rätt på vägen – då kommer du kunna känna lugn och kontroll både i din kropp och i motorcykeln.

För att öva upp detta behövs inga banor eller koner. Det kan till och med vara så att konerna tar mer fokus än själva tekniken och färdigheten. Öva istället gärna på lugna platser som avskilda parkeringsplatser eller industriområde där du inte behöver fokusera på annan trafik. På så sätt kan du hålla fokus på din manövrering, körställning, placering och förberedelse inför trafiksituationen.

När du är riktigt trygg med detta kommer det inte vara en särskilt stor förändring att placera ut koner och bygga banor. Kom ihåg att banor är till för att mäta färdigheten, inte för att öva upp den.