Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Körprov för motorcykel – A1, A2, A

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken.

För att boka och genomföra ett körprov måste du ha ett giltigt kunskapsprov. Om du har behörigheten A1 eller A2 sedan tidigare, krävs dock bara ett godkänt körprov för att få A2 eller A.

Observera att alla som ska göra prov för körkort ska fotografera sig hos Trafikverket Förarprov och att detta även gäller dig som har körkort med A-behörighet och ska göra körprov för högre A-behörighet. Du kan inte ta med eget foto. Läs mer om fotografering på sidan Obligatorisk fotografering.

Obligatorisk fotografering hos Trafikverket Förarprov inför prov

Avgiften för körprov är 1 650 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 2 145 kronor.

Om du utbildar dig på trafikskola är det skolan som anmäler dig till prov. Utbildar du dig privat kan du själv boka direkt via Boka prov här på sidan.

Körkortstillstånd eller körkort med villkor

Om du har ett körkortstillstånd eller körkort med villkorskod som innebär att du ska använda glasögon eller linser när du kör måste du uppfylla villkoret vid provet. Om du har opererat dina ögon och därför inte längre behöver använda glasögon eller linser måste du kontakta Transportstyrelsen och få ett körkortstillstånd eller körkort utan villkor utfärdat innan du kommer till provet, annars får du inte genomföra provet.

Krav på identitetshandling

För att få göra prov hos Trafikverket måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling), och fotot på ID-handlingen måste vara välliknande. Läs mer om godtagbara identitetshandlingar och hur du gör om du saknar en sådan på sidan Krav på identitetshandling.

Krav på identitetshandling

Körprovet består av

 • säkerhetskontroll
 • ett särskilt manöverprov
 • körning i och utanför tätort

Säkerhetskontroll

Körprovet inleds med en säkerhetskontroll. Om du upptäcker brister på motorcykeln, ska du kunna föreslå åtgärder. Du ska självständigt kontrollera de olika funktionerna. Om det är någon del av kontrollen som inte är möjlig att göra själv, ber du förarprövaren om hjälp.

Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen får den inte innehålla instruktioner för hur kontrollen ska genomföras. Läs mer om säkerhetskontroll på Transportstyrelsens webbplats under Körkort.

Körkort (Transportstyrelsens webbplats)

Ett särskilt manöverprov

Vid körprov för motorcykel ska du även göra ett särskilt manöverprov som består av flera olika moment. Läs om och se en film om hur manöverprovet går till på sidan Manöverprov för motorcykel – behörighet A1, A2 och A.

Manöverprov för motorcykel – behörighet A1, A2 och A

På sidan Manöverprovet för motorcykel har vi samlat några av de vanligaste frågorna som Trafikverket får om manöverprovet.

Manöverprovet för motorcykel

Körning i trafik

Du ska köra i och utanför tätort, mot angivet mål eller efter angiven färdväg under sammanlagt minst 25 minuter. Du ska om möjligt köra på gator och vägar under förhållanden med varierande ytskikt, vägbredd, sträckning och trafikintensitet.

Om förarprövaren har sett några brister vid det särskilda manöverprovet ska de särskilt uppmärksammas vid körningen i och utanför tätort. Detta gäller i synnerhet hur du tekniskt hanterar fordonet. Även din körställning samt förmåga att använda rätt växlings- och bromsteknik ska uppmärksammas. Under körning i och utanför tätort sker kommunikation med dig via radio.

Tips till dig som planerar att ta mc-körkort

 • Kontrollera med din utbildare att motorcykeln som du övningskör på har rätt storlek och höjd som passar din längd och vikt.
 • Börja med enkla krypkörningsövningar och balansövningar innan du tränar på manöverprovet. Variera övningarna.
 • Planera din utbildning, obligatoriska utbildningsdelar (riskutbildning) och prov i mycket god tid.
 • Tänk på att genomföra ditt körprov på en motorcykel som har rätt storlek och höjd och som uppfyller kraven för aktuell behörighet. Läs om kraven på fordon på sidorna om Krav på fordon vid körprov.
  Krav på fordon vid körprov – behörighet A1

  Krav på fordon vid körprov – behörighet A2
  Krav på fordon vid körprov – behörighet A

 • Kom väl förberedd till provet.

Vilken skyddsutrustning ska du använda?

Du som gör provet ska bära ändamålsenlig skyddsutrustning avsedd för motorcykelkörning. Utrustningen ska bestå av skyddskläder av skinn eller annat kraftigt material samt skyddsglasögon eller motsvarande, kraftiga stövlar eller kängor, handskar, ryggskydd och hjälm. Utrustningen ska vara fri från skador.

Krav på fordon

Körprovet för behörighet A1, A2 och A ska genomföras med en motorcykel som uppfyller de krav som anges i Transportstyrelsens föreskrift, för respektive behörighet. Du måste själv tillhandahålla en sådan motorcykel.

Läs mer om fordonskraven för respektive behörighet på sidorna Krav på fordon vid körprov som du hittar i menyn här på sidan.

Observera att du på vissa provorter behöver förflytta motorcykeln från platsen där manöverprovet genomförs till samlingsplatsen för körningen i trafik. Det kan ske genom att den du övningskör med finns tillgänglig vid provet eller att du tar med dig någon annan som har behörighet att köra provfordonet. Ett annat alternativ kan i vissa fall vara att du ordnar så att motorcykeln istället transporteras i bil eller på släpvagn, men då är det viktigt att du i god tid innan provet kontaktar vår kundtjänst (0771-171819) för att undersöka om tid för det finns vid provet. Det framgår av tidsbekräftelsen vad som gäller på din provort.

Bedömning

För att ditt körprov ska godkännas krävs det att förarprövaren bedömer att du har de kunskaper som anges som mål i Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan för behörighet A1, A2, A (TSFS 2011:19, senast ändrad genom TSFS 2012:52).

Bestämmelser om förarprovet finns i Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov för behörighet A1, A2 och A (TSFS 2015:15).

Du kan läsa mer om bedömning av körprov och vilka kompetensområden förarprövaren utgår ifrån i broschyren Körkort för personbil behörighet B som du kan ladda ner i webbutiken. Kompetensområdena är gemensamma för alla körkortsbehörigheter.

Körkort för personbil behörighet B (webbutiken)

Enstaka brister som vid en helhetsbedömning är av liten betydelse för trafiksäkerheten ska inte leda till underkännande.

Godkänt körprov

Direkt efter körningen talar förarprövaren om för dig om provet är godkänt och skickar resultatet till Transportstyrelsen. Inom fem arbetsdagar skickas körkortet i ett rekommenderat brev, som du måste hämta ut personligen inom två veckor. Du måste då visa upp en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling). 

Du får under vissa förutsättningar köra fordon som kräver din nya behörighet innan du hämtat ut ditt körkort. Du får köra om du har med dig en handling som styrker din identitet, till exempel körkort för annan behörighet, pass eller id-kort. Detta gäller endast i Sverige, fram till att du har hämtat ut ditt nya körkort och som längst i två månader. Därefter måste du ha med dig ditt nya körkort då du kör.

Underkänt körprov

Om körprovet inte är godkänt, får du reda på det direkt efter körningen. Förarprövaren motiverar muntligt varför din körning inte har godkänts och du får veta vilka brister din körning hade.

Protokollet med provresultatet skickas till din e-postadress, om du uppgav den vid bokningen. Du kan även hämta protokollet inne i bokningstjänsten genom att logga in i tjänsten Boka prov.

Översättning av protokollet

I protokollet som du får skickat till din e-postadress finns en länk "Translation" som du kan använda för att få provresultatet översatt till valfritt språk. Länken "Translation" finns även vid varje underkänd provpunkt.