Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Muntligt kunskapsprov

Du kan ansöka om att få göra kunskapsprovet muntligt. Det kan passa dig som till exempel har stora läs- och skrivsvårigheter, ADHD, ADD eller autism.

Det finns två typer av muntliga prov

  • muntligt bedömningsprov
  • muntligt uppläst prov

Muntligt bedömningsprov för dig med mycket stora lässvårigheter

Om du har mycket stora lässvårigheter kan du ansöka om att få göra kunskapsprovet muntligt, ett så kallat bedömningsprov. Då behöver du inte läsa någon text. Provförrättaren ställer frågan muntligt och du får själv berätta vad som gäller utifrån en fråga eller bild. Om du inte är säker på att du förstått frågan har du möjlighet att fråga oss. Provförrättaren bedömer om svaret är rätt eller fel.
Det går att göra muntligt prov på svenska för alla körkortsbehörigheter och traktorkort.

Muntligt uppläst prov för dig som tycker det är svårt att förklara med egna ord

Det upplästa provet innebär att provförrättaren läser upp frågorna och svarsalternativen. Även du ser texten och du väljer det svar du anser är rätt. Provet rättas automatiskt av datorn. Det här provet kan passa dig som tycker det är svårt att med egna ord svara på frågor och istället vill välja mellan svarsalternativ.

Här kan du se en film som förklarar skilladen mellan proven.

Båda typerna av muntligt prov kan göras med teckenspråkstolk eller tolk på annat språk. Om du har behov av tolk uppger du det i din ansökan.

Någon ska intyga att du har svårt att läsa och skriva

Den som skriver ett intyg om svårigheter att läsa och skriva måste ha god kunskap inom området. En viktig bedömning är vilken anpassning du behöver för att kunna visa dina kunskaper vid ett kunskapsprov.

Intyget bör skrivas av någon av följande personer:

  • Speciallärare eller specialpedagoger
  • Personal på vissa trafikskolor
  • Logopeder eller andra specialister