Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Muntligt kunskapsprov

Du kan ansöka om att få göra kunskapsprovet muntligt. Det kan passa dig som till exempel har svåra läs- och skrivsvårigheter, ADHD, ADD, autism eller asperger.

Muntligt kunskapsprov för dig med mycket stora lässvårigheter

Om du har mycket stora lässvårigheter kan du ansöka om att få göra kunskapsprovet muntligt. Vid muntligt prov behöver du inte läsa någon text. Provförrättaren ställer frågan muntligt och du får själv berätta vad som gäller utifrån en fråga eller bild. Om du inte är säker på att du förstått frågan har du möjlighet att fråga oss. Provförrättaren bedömer om svaret är rätt eller fel.
Det går att göra muntligt prov på svenska för alla körkortsbehörigheter och traktorkort.
Vid kunskapsprovet erbjuder vi dig att använda visir och munskydd kostnadsfritt.

Någon ska intyga att du har svårt att läsa och skriva

Den som skriver ett intyg om svårigheter att läsa och skriva måste ha god kunskap inom området. En viktig bedömning är vilken anpassning personen behöver för att kunna visa sina kunskaper vid ett kunskapsprov.

Intyget bör skrivas av någon av följande personer:

  • Speciallärare eller specialpedagoger
  • Personal på vissa trafikskolor
  • Logopeder eller andra specialister

I ansökan ska det finnas:

  • resultat från tester av hur fort och säkert personen läser
  • en sammanfattande bedömning som tydligt beskriver varför personen inte kan göra kunskapsprovet skriftligt inom ordinarie tid, och varför hen behöver göra provet som muntligt prov.

Om den sökande tidigare har genomgått en utredning och fått ett utlåtande eller intyg som tydligt beskriver varför provet bör anpassas, kan det istället bifogas.

Om sökanden är eller har varit inskriven i särskola behöver inte testresultat finnas med i ansökan. I den sammanfattande bedömningen eller i ett bifogat intyg ska det tydligt framgå varför sökanden behöver göra provet muntligt.

Att kunna identifiera skrivna ord och att göra det säkert och snabbt, är viktigt för att kunna göra kunskapsprovet. Ditt intyg är ett underlag för Trafikverkets beslut om en person ska ha rätt till ett muntligt prov på svenska på grund av påtagliga lässvårigheter eller prov med förlängd provtid på grund av lässvårigheter.

Om ansökan gäller muntligt prov är det viktigt att du beskriver allt som kan vara av betydelse för provets genomförande, så att provförrättaren får en god uppfattning om den sökandes speciella behov. Det ökar möjligheterna att ge sökanden bästa möjliga förutsättningar att visa sina kunskaper.

Använd helst tester som passar med tanke på personens ålder, när du ska bedöma ordavkodning och läshastighet. Det är viktigt att du använder kända tester.

Exempel på material som kan användas för testerna

  • Ordavkodningstest: Hogrefe Psykologiförlaget AB, Läskedjor eller liknande
  • Läshastighetstest: Hogrefe Psykologiförlaget AB, DLS läshastighet eller liknande

 


Beslut om muntligt kunskapsprov

Ett beslut om muntligt kunskapsprov gäller för samtliga körkortsbehörigheter och för traktorkort. Om din ansökan beviljas, får du ett skriftligt beslut som gäller i fem år.
Om din ansökan inte beviljas, kan du överklaga beslutet. Information om hur du överklagar finns med i beslutet. Om ansökan blir beviljad har du även rätt att boka skriftliga prov med förlängd provtid.
Ska du göra prov för fler behörigheter behöver du inte göra en ny ansökan, så länge ditt beslut är giltigt.