Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Muntligt kunskapsprov

Du kan ansöka om att få göra kunskapsprovet muntligt. Det kan passa dig som till exempel har stora läs- och skrivsvårigheter, ADHD, ADD eller autism.

Muntligt kunskapsprov för dig med mycket stora lässvårigheter

Om du har mycket stora lässvårigheter kan du ansöka om att få göra kunskapsprovet muntligt. Vid muntligt prov behöver du inte läsa någon text. Provförrättaren ställer frågan muntligt och du får själv berätta vad som gäller utifrån en fråga eller bild. Om du inte är säker på att du förstått frågan har du möjlighet att fråga oss. Provförrättaren bedömer om svaret är rätt eller fel.

Det går att göra muntligt prov på svenska för alla körkortsbehörigheter och traktorkort.

Från den 1 oktober kommer det finnas två typer av muntliga prov

  • ett bedömningsprov*
  • ett uppläst prov

Bedömningsprovet innebär att provförrättaren ställer frågorna muntligt och du svarar på dem med egna ord. Du läser inte någon text under provet. Provförrättaren bedömer om dina svar är rätt.
Det här provet kan passa dig som tycker det är lättare att med egna ord förklara vad du kan. Provförrättaren kan anpassa provet, till exempel genom att ställa frågan på annat sätt om du behöver det.
*Bedömningsprovet går till som det muntliga provet gör idag.

Det upplästa provet innebär att provförrättaren läser upp frågorna och svarsalternativen. Även du ser texten och du väljer det svar du anser är rätt. Provet rättas automatiskt av datorn.
Det här provet kan passa dig som tycker det är svårt att med egna ord svara på frågor och istället vill välja mellan svarsalternativ.

Båda typerna av muntligt prov kan göras med teckenspråkstolk eller tolk på annat språk. Om du har behov av tolk uppger du det i din ansökan.

Du som bokat ett muntligt prov (bedömningsprov)

Du som bokat ett muntligt prov (bedömningsprov) som ska genomföras efter den 1 oktober, kommer kunna omboka till ett uppläst prov. Om du vill omboka ditt prov kan du göra det efter 1 oktober via din utbildare, bokningstjänsten eller vår kundtjänst.

Innan provet

  • Innan provet börjar ska du på heder och samvete intyga att du inte på något sätt kommer att fuska.
    Läs mer här
  • Vid kunskapsprovet erbjuder vi dig att använda visir och munskydd kostnadsfritt.

Någon ska intyga att du har svårt att läsa och skriva

Den som skriver ett intyg om svårigheter att läsa och skriva måste ha god kunskap inom området. En viktig bedömning är vilken anpassning du behöver för att kunna visa dina kunskaper vid ett kunskapsprov.

Intyget bör skrivas av någon av följande personer:

  • Speciallärare eller specialpedagoger
  • Personal på vissa trafikskolor
  • Logopeder eller andra specialister

Om du får göra muntligt kunskapsprov

Om din ansökan beviljas, får du ett skriftligt beslut där det framgår hur länge det är giltigt. Beslutet ger dig även rätt att boka skriftliga prov med förlängd provtid och muntligt prov för alla körkortsbehörigheter och för traktorkort.

Ska du göra prov för fler behörigheter behöver du inte göra en ny ansökan, så länge ditt beslut är giltigt.