Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil med släp. Foto: Christina Sundien

Krav på fordon vid körprov – utökad B-behörighet (B96)

Körprovet ska genomföras med en lämplig personbil eller lätt lastbil med tillkopplad släpvagn. Du måste själv tillhandahålla en fordonskombination som uppfyller dessa krav, och samma kombination ska användas under hela provet.

Fordonskombinationen får inte ha körförbud, vara ett utryckningsfordon eller en begravningsbil. Den får heller inte vara lastad med farligt gods eller med djur.

Skatt och försäkring ska vara betalda. I övrigt ska fordonskombinationen vara tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt. Fordonskombinationen måste vara registrerad i Sverige och du ska visa upp de senaste utfärdade registreringsbevisen vid körprovet.

Du får inte själv köra provfordonen (bil och släp) till körprovet. Istället kan du ta hjälp av någon som har behörighet BE eller utökad B-behörighet.

Observera att nya regler gäller från den 1 november 2020

De nya reglerna innebär att om du har körkort med behörighet B, utan villkor om begränsning till automatisk växellåda, kan du använda automatväxlat fordon vid körprovet utan att få ditt körkort begränsat.

Tekniska krav på bil och släp

Fordonskombinationen ska ha en sammanlagd totalvikt som överstiger 3500 kg men inte 4250 kg.

Bilen ska kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim och ska ha:

  • en tjänstevikt av minst 1000 kg
  • en totalvikt av högst 3500 kg
  • huvudstöd (nackskydd) på framsätena
  • godkända bilbälten av trepunktstyp i framsätena

Om du inte har körkort med behörighet B ska bilen dessutom vara utrustad med:

  • dubbelkommando för färdbromsen
  • extra invändig backspegel för passageraren i framsätet.

Släpfordonet ska:

  • ha en totalvikt över 750 kg,
  • vara lastat till minsta halva maximilasten med förankringsbart gods av styckegodskaraktär,
  • ha ett lastutrymme som har formen av en sluten lådkonstruktion som är minst lika hög och bred som dragfordonet. Den kan dock tillåtas vara något smalare än dragfordonet, om sikten bakåt bara är möjlig när dragfordonets sidobackspeglar används,
  • vara utrustad med färdbroms

Tjänstevikt

Den sammanlagda vikten av ett fordon i driftvärdigt skick utan passagerare och last.

Maxlast

Den tyngsta last som bilen eller släpvagnen är konstruerad för. Bilens passagerare räknas som last.

Totalvikt

Totalvikten är tjänstevikten plus maxlasten, och den högsta vikt som fordonet är konstruerat för att klara av.

Bruttovikt

Uppgift om vad ett fordon faktiskt väger vid ett specifikt tillfälle. Utgörs av tjänstevikt och lasten vid det aktuella tillfället.

Tågvikt

Ett dragfordons och en släpvagns bruttovikt tillsammans.

Maximal släpvagnsvikt

Gräns för hur mycket en släpvagn får väga om den ska dras av en viss bil. En begränsning som beror på bilens och kopplingsanordningens konstruktion. Vikten får inte överskridas, det kan innebära att släpvagnen inte får lastas så mycket som släpvagnens registreringsbevis anger.