Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil med släp. Foto: Christina Sundien

Krav på fordon vid körprov – utökad B-behörighet (B96)

Körprovet ska genomföras med en lämplig personbil eller lätt lastbil med tillkopplad släpvagn. Du måste själv tillhandahålla en fordonskombination som uppfyller dessa krav, och samma kombination ska användas under hela provet.

Fordonskombinationen får inte ha körförbud, vara ett utryckningsfordon eller en begravningsbil. Den får heller inte vara lastad med farligt gods eller med djur.

Skatt och försäkring ska vara betalda. I övrigt ska fordonskombinationen vara tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt. Fordonskombinationen måste vara registrerad i Sverige och du ska visa upp de senaste utfärdade registreringsbevisen vid körprovet.

Du får inte själv köra provfordonen (bil och släp) till körprovet. Istället kan du ta hjälp av någon som har behörighet BE eller utökad B-behörighet.

Om du gör körprovet för utökad B-behörighet (kod 96) i en automatväxlad bil, utfärdas ditt nya körkort med villkor automat (kod 78). Det innebär att du enbart får köra bilar med automatisk växellåda, när fordonskombinationen kräver utökad B-behörighet.

Tekniska krav på bil och släp

Fordonskombinationen ska ha en sammanlagd totalvikt som överstiger
3500 kg men inte 4250 kg.

Bilen ska kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim och ska ha:

  • en tjänstevikt av minst 1000 kg
  • en totalvikt av högst 3500 kg
  • huvudstöd (nackskydd) på framsätena
  • godkända bilbälten av trepunktstyp i framsätena.
  • manuell växellåda och kopplingspedal som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om inte provet avser körkort med villkor om begränsning till automatväxlad bil. 

Om du inte har körkort med behörighet B ska bilen dessutom vara utrustad med:

  • dubbelkommando för färdbromsen
  • extra invändig backspegel för passageraren i framsätet.

Släpfordonet ska:

  • ha en totalvikt över 750 kg,
  • vara lastat till minsta halva maximilasten med förankringsbart gods av styckegodskaraktär,
  • ha ett lastutrymme som har formen av en sluten lådkonstruktion som är minst lika hög och bred som      dragfordonet. Den kan dock tillåtas vara något smalare än dragfordonet, om sikten bakåt bara är möjlig när dragfordonets sidobackspeglar används.

Mer information

På Transportstyrelsens webbplats hittar du Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:44, senast ändrad genom TSFS 2013:58) om förarprov, utökad behörighet B, samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41, senast ändrad genom TSFS 2013:61) om förarprov, gemensamma bestämmelser.

Sök föreskrifter (Transportstyrelsens webbplats)


Ordlista

Tjänstevikt

Den sammanlagda vikten av ett fordon i driftvärdigt skick utan passagerare och last.

Maxlast

Den tyngsta last som bilen eller släpvagnen är konstruerad för. Bilens passagerare räknas som last.

Totalvikt

Summan av tjänstevikten och maxlasten.
Släpvagnsvikt Den sammanlagda vikten av släpvagnen och lasten.

Bruttovikt

Uppgift om vad ett fordon faktiskt väger vid ett specifikt tillfälle. Utgörs av tjänstevikt och lasten vid det aktuella tillfället.

Tågvikt

Ett dragfordons och en släpvagns bruttovikt tillsammans.

Maximal   släpvagnsvikt

Gräns för hur mycket en släpvagn får väga om den ska dras av en viss bil. En begränsning som beror på bilens och kopplingsanordningens konstruktion. Vikten får inte överskridas, det kan innebära att släpvagnen inte får lastas så mycket som släpvagnens registreringsbevis anger.