Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Körprov BE

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken.

För att genomföra ett körprov måste du ha ett giltigt kunskapsprov. Avgiften för körprov för behörighet BE är 1650 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 2145 kronor.

Om du utbildar dig på trafikskola är det skolan som anmäler dig till prov. Utbildar du dig privat kan du själv boka direkt via Boka prov här på sidan.

Körprovet består av:

 • säkerhetskontroll
 • särskilda manöver
 • körning i och utanför tätort.

Körprovet börjar med att du får genomföra en säkerhetskontroll där sammankoppling av bil och släp ingår. Fordonen ska vara isärkopplade när provet startar. När körprovet inleds ska dragfordonet stå bakom eller vid sidan om släpfordonet. Du ska i samband med den inledande säkerhetskontrollen koppla släpfordonet till dragfordonet.

Du ska vid behov ställa in säte, backspeglar, bilbälte och nackstöd för att få en korrekt körställning. Därefter ska en säkerhetskontroll genomföras. I säkerhetskontrollen ska kontroll av följande alltid ingå:

 • Att dörrarna är stängda.
 • Last (säkring, placering, mängd och registreringsbevis).
 • Kopplingsanordning, katastrofbromsvajer, bromsar och elanslutning till släpfordon.

Du ska dessutom kunna utföra ett slumpmässigt urval av följande kontroller:

 • belysning
 • bromsar på dragfordonet
 • däck och fälg
 • körriktningsvisare
 • reflexer
 • signalhorn
 • vätskor (exempelvis spolarvätska, kylarvätska och motorolja)
 • rutor
 • styrning
 • varningssystem
 • vindrutetorkare och spolare.

Förarprövaren kommer att berätta vad som ska ingå i din säkerhetskontroll och ställa frågor om ett eller flera moment i den. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen får den inte innehålla instruktioner för hur kontrollen ska genomföras. Läs mer i dokumentet "Säkerhetskontroll för behörighet BE" om vad du förväntas kontrollera.
Säkerhetskontroll för behörighet BE (pdf, 30 kB)

Under provet ska du bland annat visa att du kan:

 • backa med samtidig svängning
 • parkera säkert för lastning och lossning.

Körningen i trafik pågår minst 25 minuter, och du får köra i både tätort och på landsväg. Tiden för säkerhetskontrollen och särskilda manövrer ska inte räknas in i den tiden. Du får köra i både tätort och på landsväg. Förarprövaren kommer att dirigera dig eller be dig köra mot mål. Du kan få olika uppdrag som att vända, parkera, starta i lutning eller backa med samtidig svängnig. Provet ska avslutas med kontroll av att du kan koppla släpfordonet från dragfordonet och parkera på ett säkert sätt för lastning och lossning.


Bedömning

För att ditt körprov ska godkännas krävs det att förarprövare bedömer att du har de kunskaper som anges som mål i Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE (2011:21).

Under körprovet för behörighet BE bedöms särskilt din manövrering av fordonskombinationen. Du ska bland annat kunna använda rätt växlings- och bromsteknik, kunna planera din körning och ha uppmärksamhet på annan trafik med hänsyn till det utrymme fordonskombinationen kräver.

Du kan läsa mer om bedömning av körprov och vilka kompetensområden förarprövaren utgår ifrån i broschyren Körkort för personbil behörighet B som du kan ladda ner i webbutiken. Kompetensområdena är gemensamma för alla körkortsbehörigheter.
Körkort för personbil behörighet B (webbutiken)

Krav på fordon

Körprovet för behörighet BE ska genomföras med en lämplig personbil eller lätt lastbil och tillkopplad släpvagn. Du måste själv tillhandahålla en fordonskombination som uppfyller dessa krav och samma kombination ska användas under hela provet.
Mer information på sidan Krav på fordon vid körprov

Efter provet

Förarprövaren gör en helhetsbedömning av din körning och du får reda på ditt resultat när provet är avslutat. Om du uppgett din e-postadress kommer resultatet att skickas till dig. Körprovsprotokollet finns även i tjänsten Boka prov. I protokollet finns en länk "Translation" som du kan använda för att få provresultatet översatt till valfritt språk. 

Godkänt körprov

Grattis till körkortet! Inom fem arbetsdagar skickas körkortet i ett rekommenderat brev, som du måste hämta ut personligen inom två veckor. Du måste då visa upp en godtagbar och giltig identitetshandling (id-handling).

Du får köra fordon som kräver din nya behörighet innan du hämtat ut ditt körkort om du har med dig en handling som styrker din identitet, till exempel körkort för annan behörighet, pass eller id-kort. Detta gäller endast i Sverige, fram till att du har hämtat ut ditt nya körkort och som längst i två månader. Därefter måste du ha med dig ditt nya körkort då du kör.

Underkänt körprov

Om körprovet inte är godkänt, får du reda på det direkt efter körningen. Förarprövaren motiverar muntligt varför din körning inte har godkänts och du får veta vilka brister din körning hade.

Protokollet med provresultatet skickas till din e-postadress, om du uppgav den vid bokningen. Du kan även hämta protokollet inne i bokningstjänsten genom att logga in i tjänsten Boka prov med Mobilt BankID.

Godkänd körning men underkänd säkerhetskontroll

Även om manöverprovet och körningen i trafik är godkända, kan säkerhetskontrollen underkännas. De godkända delarna av provet är då giltiga i ett år, och du måste göra ett godkänt omprov för säkerhetskontroll inom ett år. Tänk på att kunskapsprovet måste vara giltigt när omprovet görs.

Kom ihåg

 • Ta med dig en godtagbar och giltig id-handling till körprovet.
 • Ta med dig det senast utfärdade registreringsbeviset för både dragfordonet och släpvagnen.
 • Se till att släpvagnen är lastad på korrekt sätt.
 • Förankra lasten på föreskrivet sätt.
 • Du måste vara permanent bosatt i Sverige.
 • Om du har laseropererat dina ögon och inte längre behöver använda glasögon eller linser, måste du anmäla detta till Transportstyrelsen, för att få villkoret borttaget innan du kommer till provet, annars får du inte göra provet.

Körkort med villkor

Om du har ett körkort med villkorskod som innebär att du ska använda glasögon eller linser när du kör måste du uppfylla villkoret vid provet. Om du har opererat dina ögon och därför inte längre behöver använda glasögon eller linser måste du kontakta Transportstyrelsen och få ett körkort utan villkor utfärdat innan du kommer till provet, annars får du inte genomföra provet.