Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Körprov behörighet C1 – Medeltung lastbil

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken.

Körprovet består av:

  • säkerhetskontroll
  • körning i och utanför tätort

Säkerhetskontroll

Körprovet inleds med att du får göra en säkerhetskontroll. Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen får den inte innehålla instruktioner för hur kontrollen ska genomföras

Om säkerhetskontrollen ingår i ett prov för körkort med behörighet C1 med villkor om begränsning till fordon utan färdskrivare (kod 97), ingår inte kontroll och hantering av färdskrivare i bedömningen.

Körning i och utanför tätort

Körningen pågår minst 45 minuter, och du får köra såväl i tätort som på landsväg. Förarprövaren kommer att dirigera dig eller be dig köra mot ett angivet mål. Du kan få olika uppdrag som att vända, starta i lutning, parkera mot lastbrygga eller backa med sväng där rak backning ingår före eller efter svängen.

Bedömning

För att ditt körprov ska godkännas krävs det att förarprövaren bedömer att du har de kunskaper som anges som mål i Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet C1 och C (TSFS 2011:22, senast ändrad genomTSFS 2012:54).

Vid körprov för behörighet C1 bedöms särskilt din manövrering av fordonet. Du ska bland annat kunna använda rätt växlings- och bromsteknik, kunna planera din körning och ha uppmärksamhet på annan trafik med hänsyn till det utrymme fordonet kräver.

Du kan läsa mer om bedömning av körprov och vilka kompetensområden förarprövaren utgår ifrån i broschyren Körkort för personbil behörighet B som du kan ladda ner i webbutiken. Kompetensområdena är gemensamma för alla körkortsbehörigheter.

Körkort för personbil behörighet B (webbutiken)

Krav på fordon

Körprovet för behörighet C1 ska genomföras med en personbil eller lastbil som uppfyller de krav som anges i Transportstyrelsens föreskrift. Du måste själv tillhandahålla en sådan personbil eller lastbil. Läs mer om fordonskraven på sidan Krav på fordon vid körprov.

Krav på fordon vid körprov – behörighet C1 

 Kom ihåg

  • Ta med dig godtagbar och giltig ID-handling till körprovet.
  • Ta med dig det senast utfärdade registreringsbeviset för lastbilen.
  • Se till att lastbilen är lastad på korrekt sätt.
  • Förankra lasten på föreskrivet sätt.
  • Du måste vara permanent bosatt  i Sverige eller ha studerat här i sex månader.
  • Om du har laseropererat dina ögon och inte längre behöver använda glasögon eller linser, måste du anmäla detta till Transportstyrelsen, för att få villkoret borttaget innan du kommer till provet, annars får du inte göra provet.

Mer information

På sidan Frågor och svar om körkortsprov har vi samlat några av de vanligaste frågorna som Trafikverket får om körkortsprov.

Frågor och svar om körkortsprov

Ta del av nedanstående föreskrifter från Transportstyrelsen på Transportstyrelsens webbplats:

          Sök föreskrifter (Transportstyrelsens webbplats)