Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Körprov för behörighet C1 – Medeltung lastbil

Vid körprovet för behörighet C1 ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken.

Körprovet består av:

Körprovet börjar med att du får göra en säkerhetskontroll.

Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen får den inte innehålla instruktioner för hur kontrollen ska genomföras.

Om säkerhetskontrollen ingår i ett prov för körkort med behörighet C1 med villkor om begränsning till fordon utan färdskrivare (kod 97), ingår inte kontroll och hantering av färdskrivare i bedömningen.

Läs mer om säkerhetskontrollen för behörighet C1 i Transportstyrelsens föreskrift om förarprov under rubriken ”Föreskrifter från Transportstyrelsen” här på sidan.

Körningen pågår minst 45 minuter och du får köra både i tätort och på landsväg.

Förarprövaren kommer att dirigera dig eller be dig köra mot ett angivet mål.

Du kan få olika uppdrag som att vända, starta i lutning, parkera mot lastbrygga eller backa med sväng där rak backning ingår före eller efter svängen.

 

Nya regler gäller från och med den 1 november 2020

De nya reglerna innebär att om du har körkort med behörighet B, utan villkor om begränsning till automatisk växellåda, kan du använda automatväxlat fordon vid körprovet utan att få ditt körkort begränsat.

Så här går bedömningen till

För att ditt körprov ska godkännas krävs det att förarprövaren bedömer att du har de kunskaper som anges som mål i Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet C1 och C (TSFS 2011:22, senast ändrad genom TSFS 2012:54).

Vid körprov för behörighet C1 bedöms särskilt din manövrering av fordonet. Du ska till exempel kunna använda rätt växlings- och bromsteknik, kunna planera din körning och ha uppmärksamhet på annan trafik med hänsyn till det utrymme fordonet kräver.

Du kan läsa mer om bedömning av körprov och vilka kompetensområden förarprövaren utgår ifrån i broschyren ”Körkort för personbil behörighet B”. Kompetensområdena är gemensamma för alla körkortsbehörigheter.

Broschyr: Körkort för personbil behörighet B (Trafikverkets publikationsdatabas)