Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Krav på fordon vid körprov - behörighet C1

Körprovet ska genomföras med en lämplig personbil eller lastbil. Du måste själv tillhandahålla ett fordon som uppfyller dessa krav.

Skatt och försäkring ska vara betalda. I övrigt ska fordonet vara tillförlitligt ur säkerhetssynpunkt. Fordonet måste vara registrerat i Sverige och du ska visa upp det senast utfärdade registreringsbeviset vid körprovet.

Fordonet får inte ha körförbud, vara ett utryckningsfordon eller en begravningsbil. Det får heller inte vara lastat med farligt gods eller med djur.

Tekniska krav på fordonet

Det ska finnas godkända bilbälten på de platser som används. Bilen ska kunna köras med en hastighet av minst 80 km/h.

Fordonet ska:

  • ha en totalvikt av minst 4000 kg och högst 7500 kg
  • vara minst 5 meter långt
  • vara utrustad med antilåsningssystem för bromsar (ABS)
  • vara utrustad med färdskrivare, om inte provet avser körkort med begränsning till fordon utan färdskrivare (villkorskod 97)
  • ha manuell växellåda och kopplingspedal som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om provet inte avser körkort med begränsning till automatväxlat fordon.

Fordonet ska vara lastad till minst halva maximilasten. Lastutrymmet ska ha formen av en sluten lådkonstruktion som är minst lika hög och bred som förarhytten. Lasten ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär.

Om du ska göra ett omprov som enbart omfattar säkerhetskontroll får du använda ett fordon med automatisk växellåda. Likaså får du använda fordon utan sluten lådkonstruktion vid sådant prov. Lasten ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär men vikten behöver vid sådant prov inte uppgå till halva maximilasten. Vid förarprov som avläggs i Försvarsmakten samt gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning kan andra tekniska krav på fordon gälla.

Från den 1 juli 2017 gäller nya regler

Den 1 juli 2017 togs ett undantag bort för dig som gör körprov för någon av behörigheterna C1 och C1E. Ett godkänt körprov i ett fordon som saknar färdskrivare innebär nu att den nya behörigheten begränsas med villkorskod 97. Kod 97 betyder att du inte är behörig att köra fordon som kräver behörighet C1 eller C1E om transporten omfattas av regler för färdskrivare.

Tidigare fanns ett undantag för dig som hade en annan körkortsbehörighet att köra fordon då färdskrivare krävs - till exempel C eller D. Undantaget innebar att du som redan hade en sådan behörighet inte fick villkor 97 på körkortet, även om färdskrivare saknades vid prov för C1 eller C1E. Detta undantag upphörde att gälla den 1 juli 2017.

Mer information

Ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:46, senast ändrad genom TSFS 2013:59) om förarprov, behörighet C1 och C samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41, senast ändrad genom TSFS 2013:61) om förarprov, gemensamma bestämmelser, som finns på Transportstyrelsens webbplats.

Sök föreskrifter (Transportstyrelsens webbplats)