Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Krav på fordon vid körprov - behörighet C1E

Körprovet ska genomföras med en personbil eller lastbil med tillkopplad släp- eller påhängsvagn, som är lämplig för trafik. Du måste själv tillhandahålla en fordonskombination som uppfyller dessa krav och samma kombination ska användas under hela provet.

Fordonskombinationen får inte ha körförbud, vara ett utryckningsfordon eller en begravningsbil. Den får heller inte vara lastad med farligt gods eller med djur.

Skatt och försäkring ska vara betalda. I övrigt ska fordonskombinationen vara tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt. Fordonskombinationen måste vara registrerad i Sverige och du ska visa upp de senaste utfärdade registreringsbevisen vid körprovet.

Om bilen eller släpet är tagna i bruk innan den 1 maj 2003 och inte är kopplingsklassade, ska kopplingsintyg även finnas tillgängligt vid provet.

Tekniska krav på fordonet

Det ska finnas godkända bilbälten på de platser som används. Fordonskombinationen ska kunna köras med en hastighet av minst 80 km/tim.  

Dragfordonet ska:

  • ha en totalvikt av minst 4000 kg och högst 7500 kg
  • vara minst 5 meter långt
  • vara utrustad med antilåsningssystem för bromsar (ABS)
  • vara utrustad med färdskrivare, om inte provet avser körkort med begränsning till fordon utan färdskrivare (villkorskod 97)
  • ha manuell växellåda och kopplingspedal som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om provet inte avser körkort med begränsning till automatväxlat fordon.

Släpfordonet ska ha:

  • en totalvikt av minst 1250 kg,
  • minst 800 kg bruttovikt.

Fordonskombinationen ska:

  • ha en total längd av minst 8 meter
  • vara lastad till minst halva maximilasten

Lastutrymmet på såväl dragfordon som släpfordon ska ha formen av en sluten lådkonstruktion som är minst lika bred som förarhytten. Den får dock vara något smalare än förarhytten förutsatt att sikten bakåt bara är möjlig när dragfordonets sidobackspeglar används. Lastutrymmet måste vara minst lika högt som förarhytten. Det är tillräckligt om antingen dragfordonet eller släpvagnen uppfyller höjdkravet. Lasten ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär.

Om du ska göra ett omprov som enbart omfattar säkerhetskontroll får du använda bil med automatisk växellåda. Likaså får fordon utan sluten lådkonstruktion användas vid sådant prov. Lasten ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär men vikten behöver vid sådant prov inte uppgå till halva maximilasten.

Från den 1 juli 2017 gäller nya regler

Den 1 juli 2017 togs ett undantag bort för dig som gör körprov för någon av behörigheterna C1 och C1E. Ett godkänt körprov i ett fordon som saknar färdskrivare innebär nu att den nya behörigheten begränsas med villkorskod 97. Kod 97 betyder att du inte är behörig att köra fordon som kräver behörighet C1 eller C1E om transporten omfattas av regler för färdskrivare.

Tidigare fanns ett undantag för dig som hade en annan körkortsbehörighet att köra fordon då färdskrivare krävs - till exempel C eller D. Undantaget innebar att du som redan hade en sådan behörighet inte fick villkor 97 på körkortet, även om färdskrivare saknades vid prov för C1 eller C1E. Detta undantag upphörde att gälla den 1 juli 2017.

Mer information

Ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:117) om förarprov, behörighet C1E och CE samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41, senast ändrad genom TSFS 2013:61) om förarprov, gemensamma bestämmelser, som finns på Transportstyrelsens webbplats.

Sök föreskrifter (Transportstyrelsens webbplats)