Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Krav på fordon vid körprov - behörighet CE

Körprovet ska genomföras med en lastbil med tillkopplad släp- eller påhängsvagn, som är lämpliga för trafik. Du måste själv tillhandahålla en fordonskombination som uppfyller dessa krav, och samma kombination ska användas under hela provet.

Fordonskombinationen får inte ha körförbud, vara ett utryckningsfordon eller en begravningsbil. Den får heller inte vara lastad med farligt gods eller med djur.

Skatt och försäkring ska vara betalda. I övrigt ska fordonskombinationen vara tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt. Fordonskombinationen måste vara registrerad i Sverige och du ska visa upp de senaste utfärdade registreringsbevisen vid körprovet.

Om lastbilen eller släpet är tagna i bruk innan den 1 maj 2003 och inte är kopplingsklassade, ska kopplingsintyg även finnas tillgängligt vid provet.

Tekniska krav på fordonen

Det ska finnas godkända bilbälten på de platser som används. Fordonskombinationen ska kunna köras med en hastighet av minst 80 km/h.

Om provet gäller lastbil med släpvagn ska lastbilen:  

 • ha en totalvikt av minst 16000 kg
 • vara minst 8 meter lång
 • vara utrustad med färdskrivare
 • vara utrustad med manuell växellåda och kopplingspedal som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om provet inte avser körkort med begränsning till automatväxlat fordon.

Släpvagnen ska:

 • ha en totalvikt av minst 18000 kg
 • ha ett axelavstånd av minst 4 meter
 • vara minst 7,5 meter lång.

Är släpvagnen utrustad med boggi, ska avståndet mellan framaxeln och främre boggiaxeln vara minst 3,5 meter.

Fordonskombinationen ska vara:

 • minst 18 meter lång
 • minst 2,4 meter bred
 • utrustad med antilåsningssystem för bromsar (ABS).

Fordonskombinationen ska vara lastad till minst två tredjedelar av tillåten lastvikt på väg som tillhör bärighetsklass 1 (BK1). Lasten på dragfordonet ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär.

Lastutrymmet på såväl dragfordon som släpvagn ska ha formen av en sluten lådkonstruktion och vara minst lika bred som förarhytten. Lastutrymmet på dragfordonet ska dessutom vara minst lika hög som förarhytten. Höjden får dock inte understiga 3,5 meter.

Om provet gäller lastbil med påhängsvagn ska lastbilen:

 • vara utrustad med färdskrivare
 • vara utrustad med manuell växellåda och kopplingspedal som måste användas när man startar eller stannar och växlar bussen, om provet inte avser körkort med begränsning till automatväxlat fordon.

Påhängsvagnen ska:

 • vara minst 12 meter lång
 • ha minst 2 axlar.

Fordonskombinationen ska:

 • ha en totalvikt av minst 30000 kg
 • vara minst 16 meter lång
 • vara minst 2,4 meter bred
 • vara utrustad med antilåsningssystem för bromsar (ABS).

Fordonskombinationen ska vara lastad till minst två tredjedelar av tillåten lastvikt på väg som tillhör bärighetsklass 1 (BK1). Lasten ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär.

Lastutrymmet ska ha formen av en sluten lådkonstruktion som är minst lika hög och bred som förarhytten. Höjden får dock inte understiga 3,5 meter.

Undantag

Om körprovet görs i ett fordon med automatisk växellåda (utan kopplingspedal) markeras det med villkorskod på körkortet (kod78) och ger dig bara behörighet att köra automatväxlade fordon.

Men om du redan har eller har haft ett körkort för fordon med manuell växellåda för behörighet B kan du under vissa förutsättningar göra körprovet för behörigheten CE med en lastbil som har en modern, miljövänlig hybridväxellåda, utan att det medför körkort med begränsning till fordon med automatisk växellåda (villkorskod 78).

Med hybridväxellåda menas en datorstyrd manuell växellåda där föraren kan välja att låta växlingen ske automatiskt men där föraren också kan välja att sköta växlingsarbetet manuellt under körning (till exempel Volvos I-Shift eller Scanias Opticruise).

Äldre automatiska växellådor, till exempel automatväxellådor där det förutom driveläge (D), parkering (P) och back (R), bara finns möjlighet att låsa lägre växellägen (1,2,3), omfattas inte av undantaget.

Förarprövaren avgör vid körprovet om fordonets växellåda räknas som manuell, hybrid eller automatisk.

Observera att du under körningen ska kunna visa att du kan växla om det behövs för att få ett kör­sätt som tryggar säkerhet i trafiken, minskar bränsleförbrukning och avgaser under acceleration, fartminskning, körning i uppförs- och nedförs­backar. 

Det finns även undantag från kravet på manuell växellåda och kopplingspedal om du ska göra ett omprov som enbart omfattar säkerhetskontroll. Du får då använda en lastbil med automatisk växellåda utan att det medför villkor 78.

Vid ett sådant omprov får du även använda en fordonskombination utan lådkonstruktion. Lasten ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär men vikten behöver vid sådant prov inte uppgå till två tredjedelar av tillåten lastvikt på väg som tillhör bärighetsklass 1 (BK1).

Körprov vid Försvarsmakten

Vid förarprov som avläggs vid Försvarsmakten behöver färdskrivaren inte vara fast installerad i bilen, höjden på lastbilens lastutrymme får vara lägre än 3,5 meter och lastbilen får ha en totalvikt av minst 10000 kg.

Mer information

På Transportstyrelsens webbplats kan du ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:117) om förarprov, behörighet C1E och CE samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41, senast ändrad genom TSFS 2013:61) om förarprov, gemensamma bestämmelser.

Sök föreskrifter (Transportstyrelsens webbplats)