Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Avgifter och betalningar till Trafikverket Förarprov

Här hittar du information om avgifter för körkortsprov och yrkesförarprov och vad som gäller vid betalning.

När du bokar prov via internet, via vår kundtjänst eller vid något av våra förarprovskontor kan du välja att betala avgiften med betalkort i tjänsten Boka prov (se länk längst ner på sidan) eller med faktura. Fakturan skickas hem till dig efter genomfört/genomförda prov. Fakturan har betalningsvillkor på 10 dagar vilket betyder att hela fakturabeloppet ska vara betalt inom 10 dagar från utfärdande av fakturan. Sista betalningsdag framgår på fakturan. Kontakta Kundtjänst Förarprov, 0771-171819 om fakturan inte har kommit 14 dagar efter genomfört prov.

Vid ombokning av prov kan du använda den redan betalda avgiften som du har tillgodo, för betalning av det nya provtillfället.

CSN-lån för körkortsavgifter

Kostnaderna för ditt kunskapsprov och körprov får CSN uppgift om direkt från Trafikverket. Dessa kostnader behöver du alltså inte meddela varken trafikskolan eller CSN.

Avgift för fotografering

Avgiften för fotografering inför prov kan du välja att betala med betalkort i tjänsten Boka prov (se länk längst ner på sidan) eller med faktura. Trafikverket Förarprov samfakturerar avgifter som ska betalas, vilket innebär att om du genomför prov inom 10 dagar från det att du fotograferat dig så gäller reglerna för samlingsfaktura.

Om du har fotograferat dig för körkortsförnyelse skickas fakturan till dig direkt efter du har fotograferat dig. Fakturabeloppet ska vara betalt inom 30 dagar från utfärdande av fakturan. Sista betalningsdag framgår av fakturan.

Kunskapsprov, dagtid

325 kr

Kunskapsprov, efter klockan 18.00 och helg

400 kr

Säkerhetskontroll (omprov) för behörighet BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE, dagtid

325 kr

Säkerhetskontroll (omprov) för behörighet BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE, efter klockan 18.00 och helg

400 kr

Körprov för behörighet B, B96, C1, C, D1 och D, dagtid

800 kr

Körprov för behörighet B, B96, C1, C, D1 och D, efter klockan 18.00 och helg

1040 kr

Trafikverkets bil vid körprov för behörighet B*

400 kr

Körprov för övriga behörigheter (A1, A2, A, B+B96, BE, C1E, CE, D1E och DE), dagtid

1650 kr

Körprov för övriga behörigheter (A1, A2, A, B+B96, BE, C1E, CE, D1E och DE), efter klockan 18.00 och helg

2145 kr

Fotografering inför prov och vid körkortsförnyelse

80 kr

* Den bil som du använder vid ditt körprov måste ha dubbelkommando (pedaler även på passagerarsidan). En sådan bil kan Trafikverket tillhandahålla vid körprovet (gäller endast körprov för behörighet B).

Kunskapsprov för Taxiförarlegitimation, Yrkesförarkompetens, Yrkeskunnande Taxi, Lokförarbevis

325 kr

Kunskapsprov för Taxiförarlegitimation, Yrkesförarkompetens, Yrkeskunnande Taxi, Lokförarbevis – efter klockan 18.00 och helg

400 kr

Kunskapsprov för Yrkeskunnande Buss och Gods

640 kr

Kunskapsprov för Yrkeskunnande Buss och Gods, efter klockan 18.00 och helg

830 kr

Körprov för taxiförarlegitimation

800 kr

Körprov för taxiförarlegitimation, efter klockan 18.00 och helg

1040 kr

Fotografering inför prov och vid körkortsförnyelse

80 kr

Lån av Trafikverkets bil vid körprov för taxi

400 kr

Avgifter för tillverkning av körkort eller förarbevis, ansökan om taxiförarlegitimation och andra körkortsavgifter, betalas till Transportstyrelsen.

Trafikverkets Bankgiro 669-6371.

Observera! Vårt tidigare Plusgiro stänger den 31 december 2017. Du kan då endast betala till Bankgiro ovan.

Om du ska göra en inbetalning från utlandet, av förarprovsavgifter, ska du använda nedanstående uppgifter: BIC-kod (SWIFT): SWEDSESS, IBAN-nummer: SE02 8000 0890 1196 4722 5359.

På inbetalning från utlandet, måste du ange OCR-nummer eller personnummer. Bankens adress ska anges: Swedbank, 105 34 Stockholm. Vid betalning inom Sverige anges alltid OCR-nummer.

Tänk på att du måste göra din avbokning eller ombokning senast 24 timmar före provtillfället. Om du bokar av eller bokar om försent, eller inte kommer till ditt prov, måste du ändå betala provavgiften.

Om du kan styrka att du gjort avbokningen eller ombokningen för sent på grund av sjukdom eller liknande omständigheter behöver du inte betala provavgiften. Du ska i så fall skriva till Trafikverket Förarprov. I skrivelsen ska det framgå viket prov din ansökan avser. Uppge även ditt namn, personnummer och dina kontaktuppgifter. Ansökan ska visa varför du inte kunde genomföra provet och varför du inte kunde avboka provet i tid. Detta ska styrkas med ett bifogat intyg som grundar sig på en medicinsk bedömning från sjukvården. Sådana intyg kan du få från sjukvården och i vissa fall från Försäkringskassan. Trafikverkets kontaktuppgifter hittar du via länken nedan. Om du vill skicka via post, ange "Förarprov" som namn på enhet.

Kontaktuppgifter till Trafikverket hittar du på sidan Kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter

Om du bokar av, bokar om eller uteblir från ett kunskapsprov behörighet B avbokas även körprovet i det sammanhållna provet.

 

Om din betalning inte kommer till Trafikverket i tid, skickas en betalningspåminnelse till dig. Kostnaden för påminnelsen är 50 kronor. Om du har obetalda avgifter kan du inte boka förarprov. Om avgiften inte betalas, är vi skyldiga att överlämna ärendet för indrivning. Betala beloppet omgående så undviker du ytterligare avgifter.