Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Krav på identitetshandling

Här kan du läsa mer om krav på identitetshandling vid förarprov och fotografering för körkortsförnyelse.

Då du ska göra prov eller fotografera dig för att förnya körkortet hos Trafikverket Förarprov måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (id-handling). Fotot på id-handlingen måste tydligt visa att det är du. Du som ska göra prov för en körkortsbehörighet får också intyga att du inte har något körkort utfärdat av en annan EES-stat*.

Vi godtar följande id-handlingar:

  • SIS-märkt företagskort, SIS-märkt tjänstekort eller SIS-märkt identitetskort
  • svenskt nationellt identitetskort enligt förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort
  • identitetskort utfärdat av Skatteverket 
  • svenskt körkort
  • svenskt EU-pass
  • övriga EU-pass**
  • pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz

* EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

** Övriga EU-pass: pass som uppfyller kraven i Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas inom medlemsstaterna.

Följande handlingar godtas inte som identitetshandling: utländskt identitetskort, svenskt provisoriskt pass, sjömanspass, främlingspass eller diplomatpass.

Godtagbara identitetshandlingar anges i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser (TSFS 2012:41, senast ändrad genom TSFS 2013:61).

Undantag från kravet på godtagbar identitetshandling

Undantag från kravet att visa upp en godtagbar identitetshandling vid körkortsprov, ADR-prov eller vid fotografering för körkortsförnyelse kan medges av Trafikverket efter särskild ansökan. Du behöver skicka ansökan till något av Trafikverkets förarprovskontor cirka en vecka innan provtillfället eller fotograferingen.

Observera att ansökan ska skickas till ett av våra bemannade förarprovskontor. Om du ska göra provet på en ort där personal endast finns på plats i samband med prov (så kallad mottagningsort) ska du istället skicka din ansökan till det förarprovskontor dit mottagningsorten hör. En lista över våra bemannade kontorsorter och våra mottagningsorter hittar du här:

Förarprovskontor

Identiteten ska fastställas genom att en förälder, annan vårdnadshavare, make/maka, registrerad partner, sambo eller myndigt barn skriftligen försäkrar att lämnade uppgifter om sökandens identitet är riktiga. Intygsgivaren ska närvara vid provtillfället/fotograferingen för att styrka sin egen identitet med en godtagbar och giltig ID-handling.
Du ska då även visa upp beslutet om undantag som du fått från Trafikverket.

Observera att dessa undantag inte kan beviljas vid prov för yrkesförarkompetens, trafiktillstånd, taxiförarlegitimation, lokförarbevis, arbete på väg eller vinterväghållning.

Blankett för ansökan om undantag

För att ansöka om undantag fyller du i och skickar in ansökningsblanketten som du hittar i länken Ansökan om undantag nedan. Ansökan bör skickas in cirka en vecka före provtillfället eller körkortsförnyelsen. Undantag som beviljas är giltiga i två månader vid körprov och ADR-prov och i två veckor vid körkortsförnyelser.

Ansökan om undantag från kravet att visa upp godtagbar identitetshandling vid förarprov eller körkortsförnyelse (pdf-fil, 569 kB, öppnas i nytt fönster)

Utlämning av ditt nya körkort

Observera att Trafikverkets undantag från krav på godtagbar identitetshandling inte gäller vid utlämnande av körkort. För att du ska kunna hämta ut ditt körkort måste du i samband med utlämningen styrka din identitet genom att visa upp en godkänd och giltig legitimation. Läs om vilka legitimationer som är godkända på Postnords webbplats. För mer information kring utlämnande av körkort kan du kontakta Transportstyrelsen som är den myndighet som utfärdar körkort.

Godkända legitimationer (Postnords webbplats)