Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Krav på identitetshandling

Här kan du läsa mer om krav på identitetshandling.

Då du ska göra prov eller fotografera dig för att förnya körkortet hos Trafikverket Förarprov måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (id-handling). Fotot på id-handlingen måste tydligt visa att det är du. Du som ska göra prov för en körkortsbehörighet får också intyga att du inte har något körkort utfärdat av en annan EES-stat*.

Vi godtar följande id-handlingar:

  • SIS-märkt företagskort, SIS-märkt tjänstekort eller SIS-märkt identitetskort
  • svenskt nationellt identitetskort enligt förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort
  • identitetskort utfärdat av Skatteverket 
  • svenskt körkort
  • svenskt EU-pass
  • övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006**
  • pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006

* EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

** Övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006: pass som uppfyller kraven i Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas inom medlemsstaterna.

Följande handlingar godtas inte som identitetshandling: utländskt identitetskort, svenskt provisoriskt pass, sjömanspass, främlingspass eller diplomatpass.

Godtagbara identitetshandlingar anges i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser (TSFS 2012:41, senast ändrad genom TSFS 2013:61).

Undantag från kravet på godtagbar identitetshandling vid körkortsprov

Undantag från kravet att visa upp en godtagbar identitetshandling vid körkortsprov kan medges av Trafikverket efter särskild ansökan. Du måste skicka ansökan till något av Trafikverkets förarprovskontor senast två veckor innan provtillfället.

Observera att ansökan ska skickas till ett av våra bemannade förarprovskontor. Om du ska göra provet på en ort där personal endast finns på plats i samband med prov (så kallad mottagningsort) ska du istället skicka din ansökan till det förarprovskontor dit mottagningsorten hör. En lista över våra bemannade kontorsorter och våra mottagningsorter hittar du här:

att se till vilket Förarprovskontor en viss provort hör till  som  hittar du adresser till alla förarprovskontor.

Förarprovskontor

Identiteten ska fastställas genom att en förälder, annan vårdnadshavare, make/maka, registrerad partner, sambo eller myndigt barn skriftligen försäkrar att lämnade uppgifter om sökandens identitet är riktiga. Intygsgivaren ska närvara och kunna styrka sin egen identitet med en godtagbar och giltig ID-handling när du går in i provsalen vid kunskapsprovet eller när du träffar förarprövaren vid körprovet. Du ska då även visa upp beslutet om undantag som du fått från Trafikverket.

Observera att dessa undantag inte kan beviljas vid prov för yrkesförarkompetens, trafiktillstånd eller taxiförarlegitimation.

Blankett för ansökan om undantag

För att ansöka om undantag fyller du i och skickar in ansökningsblanketten som du hittar i länken Ansökan om undantag nedan. Ansökan bör skickas in ca en vecka före provtillfället eller körkortsförnyelsen. Undantag som beviljas är giltiga i två månader vid förarprov och som längst i två veckor vid körkortsförnyelser.

Ansökan om undantag från kravet att visa upp godtagbar identitetshandling vid förarprov eller körkortsförnyelse (pdf-fil, 626 kB, öppnas i nytt fönster)

Utlämning av ditt nya körkort

Observera att Trafikverkets undantag från krav på godtagbar identitetshandling inte gäller vid utlämnande av körkort. För att du ska kunna hämta ut ditt körkort måste du i samband med utlämningen styrka din identitet genom att visa upp en godkänd och giltig legitimation. Läs om vilka legitimationer som är godkända på Postnords webbplats. För mer information kring utlämnande av körkort kan du kontakta Transportstyrelsen som är den myndighet som utfärdar körkort.

Godkända legitimationer (Postnords webbplats)