Logga in
Logga in

Yrkesförarprov

Hos oss gör du proven för yrkestrafik. Transportstyrelsen utfärdar tillstånd och skapar regelverk.

Den som vill bedriva yrkesmässig trafik ska ha ett yrkestrafiktillstånd. Vill du arbeta som taxiförare krävs taxiförarlegitimation. För att utföra person- och godstransporter behöver du ha yrkeskompetensbevis.

ADR-prov

ADR-provet (Transport farligt gods på väg) skrivs hos oss på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Innan du kan göra provet måste du ha gått relevant utbildning hos en godkänd utbildare.
Mer om ADR-provet och godkända utbildare hos MSB

Certifieringsprov

Hos oss gör du proven Arbete på väg (APV), och Vinterväghållning (VVH). Innan du bokar prov behöver du kontrollera ditt ID06 och registrera dig.
Certifieringsprov och bokningar

Mer om yrkestrafik

Transportstyrelsen har ett övergripande ansvar för yrkestrafiken på väg. De utfärdar tillstånd och utformar regelverken för yrkestrafik.