Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Taxiförarlegitimation

För att få arbeta som taxiförare måste du ha taxiförarlegitimation. Bestämmelserna om taxiförarlegitimation finns för att öka passagerarnas trygghet. Här kan du läsa om vilka kunskaper vi mäter i teoriprov och körprov för legitimationen.

Förarprovet för taxiförarlegitimation består av tre kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov. Avgiften för ett kunskapsprov är 325 kronor (efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 400 kronor). Avgiften för körprovet är 800 kronor (efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 1040 kronor).

På kunskapsprovet ska du visa att du har de kunskaper som krävs för att vara en trafiksäker och miljömedveten yrkesförare. På körprovet ska du visa att du kan tillämpa de kunskaperna i praktiken. Du ska visa att du kan ge passagerarna en effektiv, bekväm och säker resa.

 • Passagerarna ska kunna se att föraren har taxiförarlegitimation. Den ska därför placeras väl synlig i fordonet.
 • Transportstyrelsen ansvarar för provet men du gör det hos Trafikverket.
 • Provet för taxiförarlegitimation består av tre kunskapsprov och ett körprov.


Observera att:

 • De tre delproven måste vara godkända inom 6 månader från det först godkända delprovet.
 • Du måste skicka din ansökan om taxiförarlegitimation senast 3 år efter det sist godkända delprovet och senast 1 år efter det att körprovet blev godkänt.
 • Om du varit bosatt i Sverige i mindre än fem år krävs även att du bifogar ett utdrag, motsvarande polisregisterutdrag, från utländsk myndighet. Om du har frågor om detta ska du kontakta Transportstyrelsen.


Checklista prov för taxiförarlegitimation

I bokningstjänsten Boka prov kan du boka, avboka och omboka både kunskapsprov och körprov för samtliga körkortsbehörigheter. Du kan även kontakta Kundtjänst Förarprov på telefon 0771-17 18 19.
Gå direkt till tjänsten Boka prov

Du gör provet vid något av Trafikverkets förarprovskontor. Du väljer själv i vilken ordning du gör de olika delproven. För att du ska uppfylla kravet på yrkeskompetens måste alla tre delprov vara godkända inom sex månader från det först godkända delprovet.
Karta över förarprovskontor

Du får inte ta med några hjälpmedel till provet. De hjälpmedel som behövs finns i lokalen vid varje delprov. Dessa är papper, penna, miniräknare samt ljudstöd.

* Genom det inbyggda ljudstödet kan du även lyssna på frågorna och svarsalternativen. En talsyntes läser då upp texten för dig. Du behöver inte ansöka för att få använda ljudstödet inom ordinarie provtid.

Efter sex månader från det första godkända delprovet tappar man övriga prov när provdatumet uppnått sex månader.

Exempel på provdatum:

 • Kartläsning 12 maj -GODKÄND
 • Lagstiftning 1 juni -GODKÄND
 • Säkerhet och Beteende 5 juni -Underkänd

Exemplet visar att från första godkända delprovet den 12 maj (Kartläsning) har kunden sex månader på sig, fram till 12 november, att få godkänt på delprovet Säkerhet och Beteende.

Du kan under provets gång lyssna på frågorna och svarsalternativen genom ett inbyggt ljudstöd. Du behöver inte ansöka om att få använda ljudstödet inom ordinarie provtid. 

Har du svårt att läsa kan du ansöka om att få göra provet med förlängd provtid. Någon behöver då intyga att du har svårt att läsa. 
På sidan Förlängd provtid yrkesförarprov finns mer information samt ansökningsblankett

Observera att för taxiförarlegitimation är det inte möjligt att göra kunskapsprovet muntligt. Det finns heller inga översättningar till andra språk och du får inte använda några hjälpmedel. De hjälpmedel som behövs finns i lokalen.

Du gör provet vid något av Trafikverkets förarprovskontor.
Karta över förarprovskontor

Körprovet för taxiförarlegitimation ska genomföras med en personbil som uppfyller de krav som anges i Transportstyrelsens föreskrift.

Kör du med egen bil är det ditt ansvar att se till att den uppfyller kraven, till exempel:

 • Bilen får inte vara utrustad med automatisk växellåda om sökanden innehar körkort med behörighet B utan villkor om automatisk växellåda.
 • Bil som används vid provet ska vara registrerad i Sverige.
 • Bilen ska vara försedd med dubbelkommando för färdbroms eller motsvarande.
 • Om du genomför provet med egen bil kontrollerar förarprövaren att den uppfyller minimikraven.

Mer information om krav på fordon för körprov (Transportstyrelsens webbplats)

Om du inte har egen bil vid körprovet, kan du göra provet i en av Trafikverkets bilar till självkostnadspris. Du bokar då en bil samtidigt som du bokar tid för körprovet.

Om du har ett körkort med villkorskod som innebär att du ska använda glasögon eller linser när du kör måste du uppfylla villkoret vid provet.

Om du har opererat dina ögon och därför inte längre behöver använda glasögon eller linser måste du kontakta Transportstyrelsen och få ett körkort utan villkor utfärdat innan du kommer till provet, annars får du inte genomföra provet.

För att få göra kunskapsprov hos Trafikverket måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig id-handling, och fotot på id-handlingen måste vara välliknande.

Innan du får genomföra körprovet ska du visa upp ett giltigt svenskt körkort med behörighet B eller ett giltigt utländskt körkort med behörighet B, som är utfärdat i annan stat inom EES. Om du inte har ett giltigt svenskt körkort ska du dessutom visa upp en giltig och godtagbar id-handling.


Ansök om taxiförarlegitimation

När du har gjort alla tre delprov av kunskapsprovet och körprovet med godkänt resultat ansöker du om taxiförarlegitimation hos Transportstyrelsen. Där finns också information om hur du ansöker och kraven för taxiförarlegitimation.
Ansökan om taxiförarlegitimation (Transportstyrelsens webbplats)