Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Taxiförarlegitimation

För att få arbeta som taxiförare måste du ha taxiförarlegitimation. Bestämmelserna om taxiförarlegitimation finns för att öka passagerarnas trygghet. Här kan du läsa om vilka kunskaper vi mäter i teoriprov och körprov för legitimationen.

Förarprovet för taxiförarlegitimation består av tre kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov. På kunskapsprovet ska du visa att du har de kunskaper som krävs för att vara en trafiksäker och miljömedveten yrkesförare. På körprovet ska du visa att du kan tillämpa de kunskaperna i praktiken.
Du ska visa att du kan ge passagerarna en effektiv, bekväm och säker resa.

  • Passagerarna ska kunna se att föraren har taxiförarlegitimation. Den ska därför placeras väl synlig i fordonet.
  • Transportstyrelsen ansvarar för provet men du gör det hos Trafikverket.
  • Provet för taxiförarlegitimation består av tre kunskapsprov och ett körprov.
  • På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om kraven för att få taxiförarlegitimation. Se länk längre ner på den här sidan.

Kunskapsprov (teoriprov) för taxiförarlegitimation

Här kan du läsa om vad det teoretiska provet för taxiförarlegitimation innehåller:

Länk till sidan Kunskapsprov för taxiförarlegitimation

Körprov för taxiförarlegitimation

Här kan du läsa om hur körprovet för taxiförarlegitimation går till och vad du ska kunna:

Länk till sidan Körprov för taxiförarlegitimation

Checklista prov för taxiförarlegitimation

Avgiften för ett kunskapsprov är 325 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 400 kronor. Avgiften för körprovet är 800 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 1040 kronor.

I tjänsten Boka prov som du når via länken "Gå till tjänsten Boka prov" på den här sidan kan du boka och avboka prov för taxiförarlegitimation. Du kan även kontakta Kundtjänst Förarprov, 0771-17 18 19.

Du gör provet vid något av Trafikverkets förarprovskontor. Du väljer själv i vilken ordning du gör de olika delproven. För att du ska uppfylla kravet på yrkeskompetens måste alla tre delprov vara godkända inom sex månader från det först godkända delprovet.
Anpassade yrkesprov, om du har svårt för att läsa kan du ansöka om att få göra kunskapsprovet med förlängd tid.

Du gör provet vid något av Trafikverkets förarprovskontor.
Förarprovskontor

Du som ska göra körprov första gången har företräde till de första lediga provtiderna. Du har företräde till ytterligare en provtid om det första provet inte blir godkänt.

Du har inte längre företräde till de första lediga provtiderna om du gjort två körprov. Du kan därför få vänta längre innan du kan göra nytt körprov.

Körprovet för taxiförarlegitimation ska genomföras med en personbil som uppfyller de krav som anges i Transportstyrelsens föreskrift.

Kör du med egen bil är det ditt ansvar att se till att den uppfyller kraven, till exempel:

  • Bilen får inte vara utrustad med automatisk växellåda om sökanden innehar körkort med behörighet B utan villkor om automatisk växellåda.
  • Bil som används vid provet ska vara registrerad i Sverige.
  • Bilen ska vara försedd med dubbelkommando för färdbroms eller motsvarande.
  • Om du genomför provet med egen bil kontrollerar förarprövaren att den uppfyller minimikraven.

Läs mer om krav på fordon vid körprov för taxiförarlegitimation på Transportstyrelsens webbplats:

Fordon för körprov (på Transportstyrelsens webbplats)

Om du inte har egen bil vid körprovet, kan du göra provet i en av Trafikverkets bilar till självkostnadspris. Du bokar då en bil samtidigt som du bokar tid för körprovet.

Om du har ett körkort med villkorskod som innebär att du ska använda glasögon eller linser när du kör måste du uppfylla villkoret vid provet.

Om du har opererat dina ögon och därför inte längre behöver använda glasögon eller linser måste du kontakta Transportstyrelsen och få ett körkort utan villkor utfärdat innan du kommer till provet, annars får du inte genomföra provet.

För att få göra kunskapsprov hos Trafikverket måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (id-handling), och fotot på id-handlingen måste vara välliknande.

Innan du får genomföra körprovet ska du visa upp ett giltigt svenskt körkort med behörighet B eller ett giltigt utländskt körkort med behörighet B, som är utfärdat i annan stat inom EES. Om du inte har ett giltigt svenskt körkort ska du dessutom visa upp en giltig och godtagbar id-handling.

 

Ansök om taxiförarlegitimation

När du har gjort alla tre delprov av kunskapsprovet och körprovet med godkänt resultat ansöker du om taxiförarlegitimation hos Transportstyrelsen.
Observera att de 3 delproven måste vara godkända inom 6 månader från det först godkända delprovet. Du måste skicka din ansökan om taxiförarlegitimation senast 3 år efter det sist godkända delprovet och senast 1 år efter det att körprovet blev godkänt.
Om du varit bosatt i Sverige i mindre än fem år krävs det även ett du bifogar ett utdrag, motsvarande polisregisterutdrag, från utländsk myndighet. Om du har frågor om detta ska du kontakta Transportstyrelsen.

Mer information

Läs mer om kraven för att få taxiförarlegitimation och hur du ansöker på Transportstyrelsens webbplats.

Ansökan om taxiförarlegitimation (Transportstyrelsens webbplats)

VVFS 2004:65 Vägverkets föreskrifter om yrkeskunnande för taxiförarlegitimation

TSFS 2010:33 Transportstyrelsens föreskrifter om prov för taxiförarlegitimation och
TSFS 2010:32 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om körprov för taxiförarlegitimation

Sök föreskrifter (Transportstyrelsens webbplats)

Kundtjänst Förarprov

Har du frågor kan du kontakta Kundtjänst Förarprov på telefon 0771-17 18 19.