Logga in
Logga in

Taxiförarlegitimation

För att få arbeta som taxiförare måste du ha taxiförarlegitimation. Provet för taxiförarlegitimation består av tre delprov (teoriprov) och ett körprov.

På teoriproven ska du visa att du har de kunskaper som krävs för att vara en trafiksäker och miljömedveten yrkesförare. På körprovet ska du visa kunskaperna i praktiken. Du ska visa att du kan ge passagerarna en effektiv, bekväm och säker resa.

Ändringar i proven för taxiförarlegitimation

Om du bokar teoriprov som ska göras efter den 1 november:

 • Nytt delprov 1 "Säkerhet och beteendet", består av 70 frågor. Här ska du också visa dina kunskaper i navigering. 
 • Nytt delprov 2 "Lagstiftning" består av 50 frågor.
 • Provtiden för varje delprov blir 50 minuter.

Vad gäller om jag inte är klar med alla delprov före 1 november?

Från den 1 november gäller detta vid körprovet:

 • Du kan boka körprovet med en automatväxlad bil även om du har körkort för manuell bil.
 • Ett nytt moment införs som innebär att du ska hitta till ett resmål utifrån förarprövarens muntliga vägbeskrivning.

Körproven kan bokas och genomföras tidigast från 1 november 2022.

Teoriprovet

Teoriprovet för taxiförarlegitimation består av tre delprov. Proven mäter dina kunskaper inom tio olika områden. Alla tre delproven måste vara godkända inom 6 månader från ditt första godkända delprov. Du väljer själv i vilken ordning du gör de olika delproven.

Delprov 1

Kartläsning

Delprov 1 består av totalt 20 frågor, men du kan som högst få 16 poäng. Det beror på att 4 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att delprovet ska bli godkänt måste du svara rätt på 11 frågor. Provtiden är 120 minuter.

 • Du ska känna till olika hjälpmedel att planera färden med karta, GPS.
 • Du ska kunna använda hjälpmedel för att planera färden så att resan blir effektiv.

Delprov 2

Säkerhet och beteende

Delprov 2 består av totalt 40 frågor, men du kan som högst få 35 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att delprovet ska bli godkänt måste du svara rätt på 26 frågor. Provtiden är 40 minuter. Du ska ha kunskap om bland annat:

 • Körekonomi, körsätt och förebyggande underhåll.
 • Hur olika fordon påverkar miljön.
 • Säkerhet, vilket ansvar du har för att det blir en trygg, säker och bekväm resa.
 • Bemötande. Du ska vara serviceinriktad samt förstå och respektera olika människors förutsättningar och behov.
 • Sjukdomar och andra funktionsnedsättningar, så att du kan se till att alla upplever resan som trygg och säker.
 • Riskerna i arbetet som taxiförare.
 • Fordonskännedom, till exempel fordonsunderhåll, felsökning så att du kan följa fordonsbestämmelser. Ett exempel kan vara belysningskrav.

Delprov 3

Lagstiftning

Delprov 3 består av totalt 40 frågor, men du kan som högst få 35 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att delprovet ska bli godkänt måste du svara rätt på 26 frågor. Provtiden är 40 minuter.

 • Du ska ha kunskap om de regler som gäller för taxitrafik och vad som kan hända vid brott mot dem.
 • Du ska ha mycket goda kunskaper om trafikregler och vägmärken.

Körprovet

Innan körprovet ska du visa ditt körkort. Körkortet ska vara gilitgt med behörighet B och vara utfärdat i Sverige, eller i något annat land inom EES.
Bilen som används vid körprovet ska ägas av Trafikverket, en trafikskola med tillstånd eller en gymnasieskola. Du kan boka bil samtidigt som du bokar tid för körprovet.

Så går körprovet till

Körprovet består av:

 • Fordonskontroll
 • Passagerares säkerhet
 • Körning i landsvägstrafik och gatutrafik

Fordonskontroll

Provet inleds med att du utför kontroll av bilen. Du ska kunna upptäcka eventuella brister och då föreslå åtgärder.

Passagerares säkerhet

Du ska sedan kunna visa vad du gör för att passagerarna ska färdas så säkert som möjligt i bilen.

Körning i landsvägstrafik och gatutrafik

Körningen pågår minst 35 minuter och du kör mot ett angivet mål och med en angiven färdväg. GPS används under körprovet och finns på plats när du kommer till ditt körprov.

Du ska visa din förmåga att köra fordonet på ett trafiksäkert sätt och att använda din erfarenhet och ditt omdöme. Du ska även visa att du kan köra ekonomiskt och miljövänligt.

Vid körprovet ska du också kunna:

 • Veta var och hur du ska titta i olika situationer samt förstår varför du behöver göra det.
 • samarbeta med andra trafikanter på ett bra sätt.
 • Ha mycket god förmåga att förstå vad egna handlingar har för effekt i trafiken.
 • Använda teknisk utrustning eller karta samt följa anvisningar från kund för att komma till kundens resmål. Den tekniska utrustning får inte påverka trafiksäkerheten i körningen.
 • Du ska kunna få fram och följa mest lämplig körväg samt hantera avvikelser.

Frågor och svar

 • Om du klarat delproven Kartläsning och Säkerhet & beteende innan den 1 november, tillgodoräknas dessa efter 1 november enligt nya föreskrifterna. Det innebär då att nya delprovet Säkerhet och beteende är godkänt.
 • Om du klarat delprovet Lagstiftning innan den 1 november, tillgodoräknas detta efter 1 november enligt nya föreskrifterna. Det innebär då att nya delprovet Lagstiftning är godkänt.

Efter sex månader från det första godkända delprovet tappar du övriga prov när provdatumet uppnått sex månader. 

Exempel på provdatum Delprov Resultat
12 maj Kartläsning Godkänt
1 juni Lagstiftning Godkänt
5 juni Säkerhet och beteende Underkänt


Exemplet visar att från första godkända delprovet Kartläsning den 12 maj, har du sex månader på dig, fram till 12 november, att få godkänt på delprovet Säkerhet & Beteende.

 • Kan du visa mig hur du ställer in stol, huvudskydd och bälte så passagerarna sitter säkert?
 • Du ska hämta en passagerare på ”Exempelgatan 1”, kunden har stora väskor och behöver hämtas vid dörren.
 • Följ skyltarna till ”Exempelby”, stanna vid första röda huset på vänster sida.
 • Du får en anvisning i GPS:n som visar dig nästa mål där vi ska hämta en passagerare.
  Passageraren byter mål under körningen t. ex att de har glömt något och behöver åka och hämta. Allt detta är saker du självständigt måste lösa så att dina passagerare kommer fram effektivt, säkert och bekvämt.

Det är hela tiden du som förare som bestämmer om du till exempel måste:

 • stanna för att programmera GPS eller läsa karta,
 • vända för att komma fram effektivt,
 • hur och var du stannar eller parkerar så det blir bra för passagerarna och övrig trafik, eller
 • följa anvisningar som ändrar färdväg till exempel vägarbeten.