Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Körprov för taxiförarlegitimation

När du gör ditt körprov ska du kunna visa att du självständigt kan tillämpa dina kunskaper i praktiken. Här kan du läsa om vilka kunskaper vi mäter i körprovet för taxiförarlegitimation och vad du ska kunna.

Avgiften för körprovet är 800 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 1040 kronor.

När du ska göra ditt körprov för taxiförarlegitimation måste du kunna visa ditt körkort, annars får du inte göra provet.
Körkortet måste vara giltigt med behörigheten B och vara utfärdat i Sverige eller i något annat land inom EES.

Körprovets innehåll

 • Fordonskontroll
 • Passagerares säkerhet
 • Körning i landsvägs- och gatutrafik

Provet inleds med att du utför kontroll av bilen.
Du ska sedan kunna visa vad du gör för att passagerarna ska färdas så säkert som möjligt i bilen.
Körningen ska vara minst 35 minuter och omfatta körning mot ett angivet mål och med en angiven färdväg. GPS används under körprovet och finns på plats när du kommer till ditt körprov.
Du ska visa din förmåga att köra fordonet på ett trafiksäkert sätt och att använda din erfarenhet och ditt omdöme. Du ska även visa att du kan köra ekonomiskt och miljövänligt.

Körprovet ska genomföras med en personbil som uppfyller ett antal krav

Kör du med egen bil är det ditt ansvar att se till att bilen uppfyller kraven, till exempel:

 • Bilen får inte vara utrustad med automatisk växellåda om sökanden innehar körkort med behörighet B utan villkor om automatisk växellåda.
 • Bil som används vid provet ska vara registrerad i Sverige.
 • Bilen ska vara försedd med dubbelkommando för färdbroms eller motsvarande.
 • Om du genomför provet med egen bil kontrollerar förarprövaren att den uppfyller minimikraven.
  Mer information om krav på fordon för körprov (Transportstyrelsens webbplats)

Om du inte har egen bil vid körprovet, kan du göra provet i en av Trafikverkets bilar till självkostnadspris. Du bokar då en bil samtidigt som du bokar tid för körprovet.

Företräde till prov

Du som ska göra körprov för taxiförarlegitimation för första gången har företräde. Du har företräde till totalt två körprov. Observera att du efter dessa prov inte längre har företräde till de första lediga provtiderna, och därför kan få vänta längre innan du kan göra nytt prov.

Skylt vid körprov från den 1 oktober

Från den 1 oktober kommer provfordon som används vid körprov för B-behörighet och taxiförarlegitimation märkas med en skylt baktill på bilen som har texten ”Körprov”. Skylten är en åtgärd för att minska antalet påkörningsolyckor bakifrån och ska bidra till ökad trygghet och säkerhet i trafiken.

Vad du ska kunna

 • Du ska kunna göra en kontroll av fordonet, upptäcka eventuella brister och då föreslå åtgärder.
 • Du ska också kunna visa hur passagerare samt last kan transporteras på ett säkert och lagligt sätt.
 • Du vet var och hur du ska titta i olika situationer samt förstår varför du behöver göra det.
 • Du visar god förmåga att köra säkert och ansvarsfullt.
 • Du kan manövrera fordonet och anpassa din körning så att passagerarna känner komfort och säkerhet.
 • Du kan planera och köra på ett effektivt sätt, både för miljö och ekonomi.
 • Du ska kunna samarbeta med andra trafikanter på ett bra sätt.
 • Du ska ha mycket god förmåga att förstå vad egna handlingar har för effekt i trafiken.
 • Du ska kunna använda teknisk utrustning eller karta samt följa anvisningar från kund för att komma till kundens resmål.
 • Om du använder teknisk utrustning får detta inte påverka trafiksäkerheten i körningen.
 • Du ska kunna få fram och följa mest lämplig körväg samt hantera avvikelser.

Här är några exempel på uppgifter som du kan få under ditt körprov:

 • Kontrollera bromsarna, både färdbroms och parkeringsbroms.
 • Kan du visa mig hur du ställer in stol, huvudskydd och bälte så passagerarna sitter säkert?
 • Du ska hämta en passagerare på ”Exempelgatan 1”, kunden har stora väskor och behöver hämtas vid dörren.
 • Följ skyltarna till ”Exempelby”, stanna vid första röda huset på vänster sida.
 • Du får en anvisning i GPS:n som visar dig nästa mål där vi ska hämta en passagerare.
 • Passageraren byter mål under körningen t. ex att de har glömt något och behöver åka och hämta.

Allt detta är saker du självständigt måste lösa så att dina passagerare kommer fram effektivt, säkert och bekvämt. Det är hela tiden du som förare som bestämmer om du till exempel måste:
- Stanna för att programmera GPS eller läsa karta,
- vända för att komma fram effektivt, 
- hur och var du stannar eller parkerar så det blir bra för passagerarna och övrig trafik, eller
- följa anvisningar som ändrar färdväg till exempel vägarbeten.


Efter provet

Förarprövaren gör en helhetsbedömning av din körning och du får reda på ditt resultat när provet är avslutat. Om du gör ett litet misstag som är av liten betydelse för trafiksäkerheten behöver det inte påverka resultatet.

Rekommendation till dig som ska planera och utbilda dig för att ta taxiförarlegitimation

 • Ta god tid på dig i utbildningen. Varva teoriutbildning och övningskörning så tar du till dig kunskaperna bäst.
 • Ta gärna hjälp av en utbildare.
 • Bokningsläget förändras eftersom provtider ständigt bokas på, om och av. Det kan därför löna sig att återkomma och söka tider på flera orter.
 • Ta god tid på dig och utbilda dig väl. Då ökar möjligheten att du får godkänt kunskapsprov och körprov på första försöket och du sparar både tid och pengar.
 • Vi rekommenderar dig som ska göra omprov att använda tiden väl för att utbilda dig mer innan du genomför nästa prov. Ta hjälp av din utbildare för att utvärdera resultatet.
 • Kom väl utbildad till provet – Lycka till!!