Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Yrkeskompetensbevis muntligt

Du kan ansöka om att få göra provet för yrkeskompetensbevis muntligt. Det kan passa dig som till exempel har stora läs- och skrivsvårigheter, ADHD, ADD eller autism.

Så går provet till

Det muntliga provet för yrkeskompetensbevis är ett uppläst prov. Det går inte till på samma sätt som ett muntligt prov för körkortsbehörigheter. Provförrättaren läser upp frågan och svarsalternativen. Samtidigt kan du på en skärm se vad provförrättaren läser. Du väljer det svar du anser är rätt. Om du inte har förstått frågan eller svarsalternativen, kan du be provförrättaren att läsa det igen.
Vid provet erbjuder vi dig att använda visir och munskydd kostnadsfritt.

Du som har behov av teckenspråkstolk kan göra det muntliga provet med teckenspråkstolk.

Någon ska intyga att du har svårt att läsa och skriva

Den som skriver ett intyg om att du har svårt att läsa måste ha god kunskap inom området. En viktig bedömning är vilken anpassning du behöver för att kunna visa dina kunskaper vid ett kunskapsprov.

Intyget bör skrivas av någon av följande personer:

  • Speciallärare eller specialpedagoger
  • Personal på vissa trafikskolor
  • Logopeder eller andra specialister

Om du får göra muntligt prov för yrkeskompetensbevis

Om din ansökan beviljas, får du ett skriftligt beslut där det framgår hur länge det är giltigt. Beslutet ger dig även rätt att boka skriftligt prov med förlängd provtid och muntligt prov för alla körkortbehörigheter och för traktorkort. 

Har du redan ett giltigt beslut om muntligt kunskapsprov för körkortsbehörigheter får du även boka muntligt prov för yrkeskompetensbevis.