Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Yrkeskompetensbevis

För att få utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil krävs yrkesförarkompetens. Transportstyrelsen ansvarar för provet men du gör det hos Trafikverket.

Krav för att få yrkeskompetensbevis

Information om kraven för att få yrkeskompetensbevis finns på Transportstyrelsens webbplats.
Yrkesförarkompetens (Transportstyrelsens webbplats)

Avgifter

Avgiften för ett kunskapsprov är 325 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 400 kronor.

Boka prov

Innan du kan göra provet måste din grundutbildning vara registrerad hos Transportstyrelsen. I tjänsten Boka prov kan du boka och avboka prov för yrkeskompetensbevis. Du kan även kontakta Kundtjänst Förarprov, 0771-17 18 19.

Krav på identitetshandling

För att få göra prov hos Trafikverket måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (id-handling), och fotot på id-handlingen måste vara välliknande.
Krav på identitetshandling

Kunskapsprovet

Genom kunskapsprovet ska du visa att du har tillräckliga kunskaper för att uppfylla kunskapskraven för att få yrkeskompetensbevis. På sidan Förarprovskontor hittar du Förarprovs alla provplatser, med information om adress, öppettider, vilka provtyper som genomförs på de olika provplatserna och om det finns möjlighet till fotografering.
Förarprovskontor

Provet innehåller 65 frågor, du behöver svara rätt på minst 48 av dem för att få godkänt. Av de 65 frågorna är 60 poänggivande och fem är testfrågor. Testfrågorna är utan poäng och påverkar inte ditt provresultat. Avsikten är att testa och bedöma ifall de kan användas som poänggivande frågor i framtiden. Du kan inte se vilka frågor som är testfrågor.

Kunskapsprovets innehåll

Kunskapsområdena som testas i provet är:

  • säkerhetsbestämmelser
  • rationell körning
  • optimering av bränsleförbrukning
  • bestämmelser för yrkestrafiken
  • trafiksäkerhet
  • hälsa
  • service
  • transportlogistik

Anpassade yrkesprov

Om du har svårt för att läsa kan du ansöka om att få göra kunskapsprovet med förlängd tid.
Information om anpassade yrkesförarprov.

Efter provet

Yrkeskompetensbeviset utfärdas efter att du har genomgått grundutbildning med godkänt prov och har körkort för det fordonsslag, som utbildningen avser. Yrkeskompetensbevis utfärdas även efter att du har genomgått en fortbildning. I båda fallen måste avgiften för tillverkning av yrkeskompetensbeviset vara betald. Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år efter genomförd fortbildning. Varje förare ska ha sitt yrkeskompetensbevis med vid körning och kunna visa upp det vid en eventuell kontroll. Om beviset inte är med, kan föraren dömas till böter.