Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Yrkeskunnande trafiktillstånd buss och gods

För att få bedriva yrkesmässig trafik krävs ett yrkestrafiktillstånd. Transportstyrelsen prövar om du är lämplig att få ett trafiktillstånd och driva trafikföretag. För det krävs att du har genomfört ett godkänt kunskapsprov hos Trafikverket.

Utbildning i yrkeskunnande erbjuds hos branschorganisationer och privata utbildningsföretag.
Läs om kraven för att få yrkestrafiktillstånd på Transportstyrelsens webbplats (se länk nedan).

Avgifter

Avgiften för ett kunskapsprov Yrkeskunnande Buss och Gods är 640 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 830 kronor.

Boka prov

I tjänsten Boka prov (se länk) kan du boka och avboka prov för yrkestrafiktillstånd Buss och Gods. Du kan även kontakta Kundtjänst Förarprov, 0771-17 18 19.

Du gör provet vid något av Trafikverkets förarprovskontor (trafikverket.se)

Krav på identitetshandling

För att få göra prov hos Trafikverket måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling), och fotot på ID-handlingen måste vara välliknande.

Kunskapskrav

Kunskapskraven och provet är branschanpassade. Det innebär att det är olika krav för godstransporter och persontransporter. Läs mer om kunskapskraven på Transportstyrelsens webbplats (se länk nedan).

Kunskapsprovets innehåll

Kunskapsprovet i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik består av två delprov. Delprov I måste vara genomfört innan Delprov II får genomföras.

Delprov I

Flervalsfrågor, 40 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng). Provtiden är 120 min.

Delprov II

Fallstudier, 20 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng). Provtiden är 120 min. För att provet ska bli godkänt måste resultatet för delproven uppnå ett genomsnitt på minst 60 procent (minst 48 poäng) av det totala antalet poäng, medan antalet erhållna poäng i varje delprov måste vara minst 50 procent (minst 20 poäng) av antalet möjliga poäng. Båda proven måste vara genomförda inom en månad.

Anpassade yrkesprov

Om du har svårt för att läsa kan du ansöka om att få göra kunskapsprovet med förlängd tid.

Efter provet

Direkt efter att du har genomfört provet får du veta ditt resultat. Om du har svarat fel på några frågor får du reda på vilka ämnesområden det gäller. Om ett av delproven inte kan tillgodoräknas ska du göra omprov på den delen som var "underkänd". Om båda proven kan tillgodoräknas men det sammanlagda resultatet inte räcker till ett godkänt prov, behöver du göra om båda delarna av provet. Du bokar omprov på samma sätt som när du bokade ditt kunskapsprov.

Ansök om trafiktillstånd

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats om hur du ansöker om trafiktillstånd (se länk).

Mer information

Ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:47) om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik. Sök föreskrifter på Transportstyrelsens webbplats (se länk nedan).