Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Yrkeskunnande trafiktillstånd buss och gods

För att få bedriva yrkesmässig trafik krävs ett yrkestrafiktillstånd. För att Transportstyrelsen ska pröva om du är lämplig att få ett trafiktillstånd krävs att du har gjort ett godkänt kunskapsprov (som består av två delprov) hos Trafikverket.

Utbildning i yrkeskunnande erbjuds hos branschorganisationer och privata utbildningsföretag.
Läs om kraven för att få yrkestrafiktillstånd på Transportstyrelsens webbplats:
Krav för yrkestrafiktillstånd

Avgifter

Avgiften för ett delprov för Yrkeskunnande Buss och Gods är 640 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 830 kronor.

Boka prov

I tjänsten Boka prov, se länk nedan, kan du boka och avboka delprov för yrkestrafiktillstånd Buss och Gods. Du kan även kontakta Kundtjänst Förarprov, 0771-17 18 19.

Du gör provet vid något av Trafikverkets förarprovskontor. På sidan Förarprovskontor hittar du Förarprovs alla provplatser, med information om adress, öppettider, vilka provtyper som genomförs på de olika provplatserna och om det finns möjlighet till fotografering.
Förarprovskontor

Krav på identitetshandling

För att få göra prov hos Trafikverket måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (id-handling), och fotot på id-handlingen måste vara välliknande.

Kunskapskrav

Kunskapskraven och provet är branschanpassade. Det innebär att det är olika krav för godstransporter och persontransporter. Läs mer om kunskapskraven på Transportstyrelsens webbplats:
Kunskapskrav

Kunskapsprovets innehåll

Kunskapsprovet i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik består av två delprov. Delprov I måste vara genomfört innan Delprov II får genomföras.

Delprov I

Flervalsfrågor, 40 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng). Provtiden är 120 minuter.

Delprov II

Fallstudier, 20 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng). Provtiden är 120 minuter. För att provet ska bli godkänt måste resultatet för delproven uppnå ett genomsnitt på minst 60 procent (minst 48 poäng) av det totala antalet poäng, medan antalet erhållna poäng i varje delprov måste vara minst 50 procent (minst 20 poäng) av antalet möjliga poäng. Båda proven måste vara genomförda inom en månad.

Anpassade yrkesprov

Om du har svårt för att läsa kan du ansöka om att få göra kunskapsprovet med förlängd tid.

Efter provet

Direkt efter att du har genomfört provet får du veta ditt resultat. Om du har svarat fel på några frågor får du reda på vilka ämnesområden det gäller. Om ett av delproven inte kan tillgodoräknas ska du göra omprov på den delen som var "underkänd". Om båda proven kan tillgodoräknas men det sammanlagda resultatet inte räcker till ett godkänt prov, behöver du göra om båda delarna av provet. Du bokar omprov på samma sätt som när du bokade ditt kunskapsprov.

Ansök om trafiktillstånd

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats om hur du ansöker om trafiktillstånd.
Ansökan om trafiktillstånd