Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Yrkeskunnande trafiktillstånd buss och gods

För att få bedriva yrkesmässig trafik krävs ett yrkestrafiktillstånd. För att Transportstyrelsen ska pröva om du är lämplig att få ett trafiktillstånd krävs att du har gjort ett godkänt kunskapsprov (som består av två delprov) hos Trafikverket.

Utbildning i yrkeskunnande erbjuds hos branschorganisationer och privata utbildningsföretag. För att få yrkestrafiktillstånd ställs olika krav, dessa kan du läsa om hos Transportstyrelsen.
Krav för yrkestrafiktillstånd (Transportstyrelsens webbplats)

Avgiften för ett delprov för Yrkeskunnande Buss och Gods är 640 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 830 kronor. I tjänsten Boka prov kan du boka och avboka delprov. Du kan även kontakta Kundtjänst Förarprov, 0771-17 18 19.

Provet består av två delprov

Kunskapsprovet i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik består av två delprov. Delprov I måste vara genomfört innan delprov II får genomföras. Innan provet börjar ska du på heder och samvete intyga att du inte på något sätt kommer att fuska.
Läs mer här

Delprov I

Delprov l består av flervalsfrågor med 40 poänggivande uppgifter där du kan få totalt 40 poäng. Provtiden är 120 minuter.

Delprov II

Delprov ll består av fallstudier med 20 poänggivande uppgifter där du kan få totalt 40 poäng. Provtiden är 120 minuter.

För att provet ska bli godkänt måste resultatet för delproven uppnå ett genomsnitt på minst 60 procent (minst 48 poäng) av det totala antalet poäng, medan antalet erhållna poäng i varje delprov måste vara minst 50 procent (minst 20 poäng) av antalet möjliga poäng. Båda proven måste vara genomförda inom en månad.

Om ett av delproven inte kan tillgodoräknas ska du göra omprov på den delen som var underkänd. Om båda proven kan tillgodoräknas men det sammanlagda resultatet inte räcker till ett godkänt prov, behöver du göra om båda delarna av provet.

För att kunskapsprovet ska räknas som godkänt krävs följande

  • Provresultatet ska vara minst 48 poäng (60 procent) totalt på hela provet,
  • Delprovsresultatet ska vara minst 20 poäng (50 procent) på varje delprov och
  • båda delproven ska göras inom en månad

När båda provens sammanlagda resultat är godkänt, skickas ett examensbevis till dig. Du ska sedan skicka en ansökan om trafiktillstånd till Transportstyrelsen. När de har fått din ansökan kontrollerar de att du uppfyller kraven som ingår i lämplighetsprövningen; fast etablering, krav på yrkeskunnande, gott anseende och ekonomiska resurser. Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan om trafiktillstånd. Först när avgiften är betald påbörjar de handläggningen av ärendet.
Läs mer om kraven för att få yrkestrafiktillstånd (Transportstyrelsens webbplats)


Här kan du se en film om hur kunskapsprovet går till. Filmen finns på 14 språk och du hittar
de översatta versionerna och fler filmer om körkort här.

Kunskapskrav

Kunskapskraven och provet är branschanpassade, vilket innebär att det är olika krav för godstransporter och persontransporter. Du kan läsa mer om kunskapskraven hos Transportstyrelsen
Kunskapskrav (Transportstyrelsens webbplats)

Förlängd provperiod på yrkeskunnandeprov för gods- och persontransport

Transportstyrelsen har även beslutat att förlänga den tillfälliga regeln om förlängd provperiod (från 1 månad till 3 månader) för yrkeskunnandeprov för gods- och persontransport. Det innebär att den som gör prov fortsatt får 3 månader på sig att få två godkända prov. Förändringen gäller prov som påbörjas fram till och med den 20 februari 2022.
Läs mer i föreskriften från Transportstyrelsen (Transportstyrelsens webbplats)