Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Yrkeskunnande trafiktillstånd buss och gods

För att få bedriva yrkesmässig trafik krävs ett yrkestrafiktillstånd. För att Transportstyrelsen ska pröva om du är lämplig att få ett trafiktillstånd krävs att du har gjort ett godkänt kunskapsprov (som består av två delprov) hos Trafikverket.

Utbildning i yrkeskunnande erbjuds hos branschorganisationer och privata utbildningsföretag. För att få yrkestrafiktillstånd ställs olika krav, dessa kan du läsa om hos Transportstyrelsen.
Krav för yrkestrafiktillstånd (Transportstyrelsens webbplats)

Avgiften för ett delprov för Yrkeskunnande Buss och Gods är 640 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 830 kronor. I tjänsten Boka prov kan du boka och avboka delprov. Du kan även kontakta Kundtjänst Förarprov, 0771-17 18 19.

Förlängd giltighetstid på yrkeskunnandeprov för gods och persontransport


Transportstyrelsen har beslutat att tillfälligt förlänga giltighetstiden för godkänt yrkeskunnandeprov för gods och persontransport  från 1 månad till 3 månaders giltighetstid.
Det innebär att den som gör prov från och med den 4 maj får 3 månader på sig att få två godkända (tillgodoräkningsbara) prov. Även de som redan har godkända (tillgodoräkningsbara) och giltiga prov kommer omfattas av förlängningen.
Förändringen gäller från måndag den 4 maj.

Kunskapsprovets innehåll

Kunskapsprovet i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik består av två delprov. Delprov I måste vara genomfört innan Delprov II får genomföras.
Här kan du se en film om hur kunskapsprovet går till. Filmen finns på 14 språk och du hittar
de översatta versionerna och fler filmer om körkort här.

Delprov I

Flervalsfrågor, 40 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng). Provtiden är 120 minuter.

Delprov II

Fallstudier, 20 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng). Provtiden är 120 minuter. För att provet ska bli godkänt måste resultatet för delproven uppnå ett genomsnitt på minst 60 procent (minst 48 poäng) av det totala antalet poäng, medan antalet erhållna poäng i varje delprov måste vara minst 50 procent (minst 20 poäng) av antalet möjliga poäng. Båda proven måste vara genomförda inom en månad.

Efter provet

Direkt efter att du har genomfört provet får du veta ditt resultat. Om du har svarat fel på några frågor får du reda på vilka ämnesområden det gäller. Om ett av delproven inte kan tillgodoräknas ska du göra omprov på den delen som var "underkänd". Om båda proven kan tillgodoräknas men det sammanlagda resultatet inte räcker till ett godkänt prov, behöver du göra om båda delarna av provet. Du bokar omprov på samma sätt som när du bokade ditt kunskapsprov.

Kunskapskrav

Kunskapskraven och provet är branschanpassade. Det innebär att det är olika krav för godstransporter och persontransporter. Läs mer om kunskapskraven hos Transportstyrelsen:
Kunskapskrav (Transportstyrelsens webbplats)