Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Yrkeskunnande trafiktillstånd taxi

För att få bedriva taxitrafik krävs ett taxitrafiktillstånd. Transportstyrelsen prövar om du är lämplig att få ett taxitrafiktillstånd. För det krävs att du har genomfört ett godkänt kunskapsprov hos Trafikverket.

Utbildning i yrkeskunnande erbjuds hos branschorganisationer och privata utbildningsföretag.

Krav för att få yrkestrafiktillstånd

Läs om kraven för att få taxitrafiktillstånd (länk öppnas i nytt fönster)

Avgifter

Avgiften för ett kunskapsprov Yrkeskunnande Taxi är 325 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 400 kronor.

Boka prov

I tjänsten Boka prov kan du boka och avboka prov för Yrkeskunnande Taxi. Du kan även kontakta Kundtjänst Förarprov, 0771-17 18 19.

Du gör provet vid något av Trafikverkets förarprovskontor (trafikverket.se)

Krav på identitetshandling

För att få göra prov hos Trafikverket måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling), och fotot på ID-handlingen måste vara välliknande.
Krav på identitietshandling

Kunskapskrav

Läs om kunskapskraven (länk öppnas i nytt fönster)

Kunskapsprovets innehåll

Provet för Yrkeskunnande för trafiktillstånd Taxi består av fyra delprov, 1-4, med olika kunskapsområden:

  • delprov 1: Juridik,
  • delprov 2: Ekonomisk ledning av ett företag,
  • delprov 3: Trafiksäkerhet och tekniska normer,
  • delprov 4: Fallstudier (tillämpningsprov)

Läs mer om respektive kunskapsområde (länk öppnas i nytt fönster)

Mer om delproven:

  • Provtiden för delprov 1-3 är högst 45 minuter vardera och får genomföras i valfri ordning.
  • Delprov 1–3 består vardera av 20 frågor. Därutöver finns det tre testfrågor. Svaren på testfrågorna räknas inte in i resultatet. Provtiden är 45 minuter per delprov.
  • Delprov 4 består av 15 frågor. Därutöver finns det fem testfrågor. Svaren på testfrågorna räknas inte in i resultatet. Provtiden för delprov 4 är 120 minuter.
  • Föra att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på minst 12 av de 20 frågorna för varje delprov 1-3 och minst 9 av de 15 frågorna i delprov 4.
  • Samtliga delprov för taxitrafik måste vara godkända inom sex månader från det första godkända delprovet.

Anpassade yrkesprov
Om du har svårt för att läsa kan du ansöka om att få göra kunskapsprovet med förlängd tid.

Efter provet

Direkt efter att du har genomfört provet får du veta ditt resultat. Om du har svarat fel på några frågor får du reda på vilka ämnesområden det gäller. Om provet inte är godkänt har du rätt att göra ett omprov. Du bokar omprov på samma sätt som när du bokade ditt kunskapsprov.

Mer information

Ta del av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prov i yrkeskunnande för taxitrafik (TSFS 2012:141).

Sök föreskrifter på Transportstyrelsens webbplats (länk öppnas i nytt fönster)