Logga in
Logga in

Yrkestrafiktillstånd

För att bedriva yrkesmässig trafik på väg måste du ha trafiktillstånd. Hos oss gör du proven för yrkestrafiktillstånd buss och gods samt taxi.

Det är Transportstyrelsen som prövar om du är lämplig att få ett yrkeskunnande trafiktillstånd. Har du en olämplighetstid registrerad hos Transportstyrelsen får du inte genomföra proven.

Yrkestrafiktillstånd buss och gods

Teoriprovet består av två delprov. Du måste göra delprov 1, oavsett resultat, innan du får göra delprov 2. Det andra delprovet avbokas automatiskt om du inte genomfört delprov 1.

Delprov 1 och 2

 • Det första delprovet består av flervalsfrågor. Här kan du få totalt 40 poäng. Provtiden är 120 minuter.
 • Det andra delprovet består av fallstudier med 20 uppgifter. Här kan du få totalt 40 poäng. Provtiden är 120 minuter.

Vissa frågor i proven har tillhörande dokument för att kunna svara på frågan. I provsalen kan du scrolla och zooma i dessa dokument.

Detta krävs för att du ska bli godkänd

 • Provresultatet är minst 48 poäng (60 procent) totalt på hela examensprovet.
 • Delprovsresultatet är minst 20 poäng (50 procent) på varje delprov.
 • Båda delproven görs inom en månad.*

Direkt efter provet får du veta om det är godkänt eller underkänt. Resultatet skickas till din e-postadress och du ser hur många rätt du har inom de olika ämnesområdena. Du kan också se resultatet i bokningstjänsten.

Från och med den 1 juni 2022  ändras reglerna för delproven. Det innebär att:

 • Ett delprov är godkänt om du har fått minst 24 poäng.
 • Hela provet är godkänt om du har genomfört båda delproven med godkända resultat inom en månad.
 • Du väljer själv i vilken ordning du gör delproven.

Om du har frågor om de nya reglerna och hur de påverkar dig, läs mer hos Transportstyrelsen.

*Den tillfälliga regeln om förlängd provperiod togs bort 21 februari. Den som genomfört ett delprov före den 21 februari har dock tre månader på sig att avlägga nästa delprov.

Om förlängningen - Transportstyrelsen.se

Så beräknas provresultatet

Om du har minst 20 poäng (som är kravgräns) på varje delprov innebär det att respektive delprov är tillgodoräkningsbart. För att du ska bli godkänd på provet i sin helhet måste den totala poängsumman vara minst 48 poäng. Om båda delproven är godkända (tillgodoräkningsbara), men totalsumman är mindre än 48 poäng måste du göra om båda delproven. Här är tre exempel.

Exempel 1 visar ett godkänt prov. Båda delprovens kravgräns är uppnådd och de sammanlagda poängen är 48.

Exempel 1, godkänt prov Kravgräns Dina poäng Maxpoäng
Delprov l 20 26 40
Delprov ll 20 22 40
Summa 40 48 80
Exempel 2 visar ett underkänt prov. Båda delproven måste göras om eftersom dina sammanlagda poäng inte överstiger 48 poäng.

Exempel 2, underkänt prov Kravgräns Dina poäng Maxpoäng
Delprov l 20 26 40
Delprov ll 20 20 40
Summa 40 46 80
Exempel 3 visar att delprov ll är underkänt men delprov l är tillgodoräkningsbart. Du måste skriva om det underkända delprovet.
 
Exempel 3, underkänt prov Kravgräns Dina poäng Maxpoäng
Delprov l 20 26 40
Delprov ll 20 18 40
Summa 40 44 80

 

Yrkestrafiktillstånd taxi

Teoriprovet för taxitrafiktillstånd består av fyra delprov, 1-4, med kunskapskrav på fyra olika områden. Samtliga delprov måste vara godkända inom sex månader från det första godkända delprovet.

 • Delprov 1: Juridik
 • Delprov 2: Ekonomisk ledning av ett företag
 • Delprov 3: Trafiksäkerhet och tekniska normer
 • Delprov 4: Fallstudier (tillämpningsprov)

Delprov 1-3

Delprov 1-3 får genomföras i valfri ordning. Varje prov består av 23 frågor, men du kan som högst få 20 poäng per prov. Det beror på att tre av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i resultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på minst 12 frågor i varje delprov. Provtiden är 45 minuter per delprov.

Delprov 4

Delprov 4 består av 20 frågor, men du kan som högst få 15 poäng. Det beror på att fem av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i resultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på minst 9 frågor. Provtiden för delprov 4 är 120 minuter.

Vissa frågor i proven har tillhörande dokument för att kunna svara på frågan. I provsalen kan du scrolla och zooma i dessa dokument.

Direkt efter provet får du veta om det är godkänt eller underkänt. Resultatet skickas skickar ditt resultat till din e-postadress. Du kan också hämta resultatet på webben genom att logga in i bokningstjänsten. I resultatet kan du se hur många rätt du har inom de olika ämnesområdena.

Mer om yrkestrafiktillstånd

När delprovens sammanlagda resultat är godkänt ska du skicka en ansökan om yrkestrafiktillstånd till Transportstyrelsen. När din ansökan inkommit kontrollerar de att du uppfyller ett antal olika krav.

Boka och betala