Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya Gallsbrobron

Väg 662, sträckan Murbo–Spraxkya–Rågåker, bärighetshöjande åtgärder

Trafikverket genomför förstärkningsåtgärder på väg 662, Murbo-Spraxkya-Rågåker. Arbetet omfattar även byte av broarna över Norån i Alderbäcken och Gallsbo.

Projektet genomförs som tre delar: vägförstärkning, bro Alderbäcken och bro Gallsbo. Arbetet inleddes i slutet av augusti år 2016 och har pågått under vintern fram till idag. Tack vare den milda vintern 2016/2017 kunde vägarbeten genomföras under hela vintern, vilket även innebär att tidplanen hålls trots att omfattningen på arbetet har ökat.
Sträckan Spraxkya-Rågåker beläggs med asfalt och det arbetet ska vara slutfört i oktober 2017. Bron i Gallsbo öppnades för trafik i april medan brobytet i Alderbäcken är försenat och beräknas vara klar under våren 2018.

Trafikstörningar under byggtiden

  • Bron över Alderbäcken är stängd för trafik fram till våren 2018. Det pågående bytet av bron i Alderbäcken har fått en förskjutning i tidplanen.Läs mer under nyheter 
  • Hela vägsträckan Murbo-Sörbo är arbetsområde och trafikanter uppmanas att respektera personalens anvisning och skyltning.

Alternativa vägar under byggtiden

  • För projektet finns tre olika omledningsvägar, se karta.