Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E22 Lösen–Jämjö

E22 mellan Lösen och Jämjö

Vi planerar att bygga om E22, delen Lösen–Jämjö, till en motortrafikled. Ombyggnaden kommer att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan samt även förbättra boendemiljön i Jämjö då genomfartstrafiken flyttas ut från samhället.

Ombyggnaden ska också skapa förutsättningar för ett väl fungerande lokalvägnät för jord- och skogsbruksmaskiner i området och lösa problemen med översvämningar av befintlig E22 i Ramdala.

Föreslagen åtgärd kräver en vägplan för E22, som ska utreda var och hur vägen ska byggas i den vägkorridor som är beslutad efter vägutredningen.

Se panoramavisning och film om "Ombyggnad av E22 mellan Lösen och Jämjö" här nedan:

Panoramavy

Film

Granskning av vägplan

Trafikverket har tagit fram en vägplan med miljökonsekvensbeskrivning med förslag på anläggning och ombyggnad av E22 delen Lösen-Jämjö. Vägplanen omfattar även indragning väg från allmänt underhåll.

Granskningstid: 3 mars-6 april 2018.

Plats för handlingar:

  • Finna tillgängligt här på hemsidan under rubriken "Dokument".
  • Trafikverket, Ronnebygatan 2 i Karlskrona.
  • Karlskrona kommun, Östra Hamngatan 7B.
  • Biblioteket i Lyckeby, Lyckåvägen 25.
  • Biblioteket i Jämjö, Centrumvägen 7.

Synpunkter: Ska ha inkommit senast 6 april 2018  till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange diarienummer TRV 2016/40288.

Mer information: Daniel Andersson, projektledare, 010-123 66 37, daniel.andersson@trafikverket.se.