Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E22, Lösen–Jämjö, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om E22, delen Lösen–Jämjö, till en motortrafikled. Ombyggnaden kommer att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan samt även förbättra boendemiljön i Jämjö då genomfartstrafiken flyttas ut från samhället.

Ombyggnaden ska också skapa förutsättningar för ett väl fungerande lokalvägnät för jord- och skogsbruksmaskiner i området och lösa problemen med översvämningar av befintlig E22 i Ramdala.

För åtgärden har en vägplan tagits fram som ska beskriva var och hur vägen planeras att byggas.

Se panoramavisning och film om "Ombyggnad av E22 mellan Lösen och Jämjö" här nedan:

Panoramavy

Film

Film (engelsk version)

Vad händer nu?

Länsstyrelsen har i beslut 2018-08-27 tillstyrkt vägplanen, vilket innebär att den nu kommer att skickas till Trafikverkets avdelning för planprövning med begäran om fastställelseprövning. I samband med begäran om fastställelseprövning kommer kommunikation ske med dem som har lämnat synpunkter när planen hölls tillgänglig för granskning. Dessa får då ta del av de handlingar som tillförts ärendet efter granskningen och aktuella ändringar.

Kommunikationstiden är tre veckor och eventuella synpunkter ska skickas direkt till planprövning. Om vägplanen uppfyller kraven i lagstiftningen fattas beslut om att fastställa den. Trafikverkets beslut om att fastställa vägplanen kommer att kungöras. Överklagas beslutet om fastställelse kommer ärendet att överlämnas till regeringen för prövning.