Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilder på älgar, rådjur och vildsvin

E22, Norra Binga–Brömsebro, faunapassage

För att minska viltolyckor på E22 mellan Norra Binga och Brömsebro planerar vi att bygga viltstängsel och en faunapassage som ska göra djurens väg säkrare över E22.

E22 sträckan Norra Binga-Brömsebro är cirka 12 km och utgörs av en landsväg utan viltstängsel förbi Fågelmara (7,2 km). Norr om Fågelmara övergår E22 till en 2+1 väg utan viltstängsel fram till Brömsebro (5,0 km). Trafikvolymen på sträckan norrut mot Brömsebro är ungefär 4000 fordon/dygn. Stora delar av sträckan utgörs av skogslandskap och mycket vilt tar sig över här.

Det stora antalet viltolyckor indikerar att viltet inte uppfattar vägen som en barriär vilket förmodligen beror på att trafikvolymen är relativt liten och att vägen huvudsakligen ligger i nivå med omgivande mark. På sträckan finns inga planskilda passager som större djur kan nyttja.

För att bygga sträckan säkrare planerar vi att sätta upp viltstängsel längs hela sträckan samt bygga en faunapassage norr om Lösen-Jämjö. Var denna faunapassage ska lokaliseras och om den ska korsa E22 över eller under måste utredas vidare i projektet.

Vad händer nu?

Under våren och sommaren 2018 gjordes en naturvärdesinventering för att undersöka olika platsers lämplighet för en faunapassage. Hösten 2018 upphandlades en konsult som jobbar nu med att ta fram en vägplan. Vägplanen planerar vi kunna samråda om hösten 2019.