Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 28, Uddabygd–Holmsjö, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi planerar att höja trafiksäkerheten på väg 28 genom att förbättra vissa korsningar och sätta upp sidoräcken på utvalda delar längs sträckan.

Väg 28 är en viktig förbindelse från Karlskrona till inre Småland och vidare till Jönköping och Mjölby. Vägen har en stor betydelse för arbetspendling och är idag hårt trafikerad. Vi vill förbättra säkerheten för trafikanter och planerar att påbörja byggnationen under 2019.

Vad ska vi göra?

Väg 28 är cirka 7 meter bred och saknar mittseparering. För att öka säkerheten för trafikanter sätter vi upp sidoräcken, förbättrar korsningar och justerar profilen för ökade siktlängder. Det parallella sidovägnätet ska även ses över.