Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 15 genom Olofström

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten samt minska vägens barriäreffekt genom Olofström vill Trafikverket bygga om riksväg 15 genom Olofström. Vägen ska bli mötesseparerad och vi ska bygga två nya cirkulationsplatser.

Riksväg 15 är en viktig tvärled för trafik på sträckan Karlshamn – Halmstad. Utmed vägen finns många boende och aktörer som är beroende av ett väl fungerande infrastruktursystem, exempelvis Volvos fabriker i Olofström, IKEA i Älmhult samt hamnarna i Karlshamn, Sölvesborg och Halmstad.

Vad vill Trafikverket göra?

Det finns ett behov av att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för genomfartstrafik. Likaså finns det önskemål att minska vägens barriäreffekt genom samhället. Ombyggnaden av väg 15 genom Olofström ska även förbättra tillgängligheten och möjligheten att korsa vägen på ett trafiksäkert sätt. På den norra delen är målet att genom miljöprioriterade åtgärder skapa tätortskänsla och tydliggöra Olofströms centrum från vägen. I projektet ingår även åtgärder för att stärka skyddet av den vattentäkt som omger vägen. 

Vad händer nu?

Länsstyrelsen har nu tillstyrkt vägplanen. Nästa steg är att vägplanen ska genomgå fastställelseprövning. Innan vägplanen kan fastställas måste de detaljplaner som berörs i projektet vinna laga kraft. De detaljplanerna upprättas av Olofströms kommun. Vägplanen hittar du under Dokument.