Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilväg

Väg 15, Olofström, mötesfri väg

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten samt minska vägens barriäreffekt genom Olofström vill vi bygga om riksväg 15 genom Olofström. Vi planerar att mötesseparera vägen och bygga två nya cirkulationsplatser.

Riksväg 15 är en viktig tvärled för trafik på sträckan Karlshamn – Halmstad. Utmed vägen finns många boende och aktörer som är beroende av ett väl fungerande infrastruktursystem, exempelvis Volvos fabriker i Olofström, IKEA i Älmhult samt hamnarna i Karlshamn, Sölvesborg och Halmstad.

Vad vill Trafikverket göra?

Det finns ett behov av att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för genomfartstrafik. Likaså finns det önskemål att minska vägens barriäreffekt genom samhället. Ombyggnaden av väg 15 genom Olofström ska även förbättra tillgängligheten och möjligheten att korsa vägen på ett trafiksäkert sätt.

Så här planerar vi att bygga om vägen:

  • 2+1 väg med mittseparering och stängning av vissa utfarter.
  • Två nya cirkulationsplatser med trafiksäkra passager för oskyddade trafikanter.
  • I norra delen av sträckan planeras ombyggnad till en miljöprioriterad gata för att skapa tätortskänsla och tydliggöra Olofströms centrum från vägen.
  • Åtgärder görs för att stärka skyddet av vattentäkten.