Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

väg 27

Väg 27, Backaryd till Hallabro

Väg 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona till Växjö och vidare till Borås och Göteborg. Mellan Backaryd och Hallabro kommer vägen att byggas om i befintlig sträckning för bättre framkomlighet och ökad säkerhet.

Förbi Backaryd får väg 27 ny sträckning, öster om samhället. Vägen passerar både väg 656 och väg 657 på broar. De vägarna får ingen förbindelse med nya vägen. Mellan Backaryd och Hallabro byggs nuvarande väg om i befintlig sträckning. Hela sträckan blir en mötesseparerad väg med mitträcke. Sträckan är 6,6 km lång.

Vad händer nu?

Granskningstiden är över och vi tackar för de synpunkter som har inkommit. Vägplanen med de granskningssynpunkter som har inkommit och Trafikverkets svar på dessa har tillstyrkts av Länsstyrelsen Blekinge. Vägplanen är nu inskickad för fastställelse och att de som har haft yttrande på vägplanen har blivit tillsända svar. Vi beräknar att få svar på vår fastställelsebegäran i september 2017.