Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

70-väg längs en åker

Väg 670, Listerby–Johannishus, ny gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelväg utmed väg 670 Listerby och Johannishus. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Att bygga fler trygga gång- och cykelvägar kan leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

För att väg 670 mellan Listerby och Johannishus ska bli säkrare för oskyddade trafikanter planerar vi att bygga en gång- och cykelväg. Den nya gång- och cykelvägen ansluter till E22:an och innebär att möjligheterna till skol- och arbetspendling förbättras för cyklister som ska till bland annat Karlskrona eller Ronneby.