Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Veteranbil på landsväg

Väg 679, Rosenholm–Allatorp, bärighetsåtgärder

På delar av väg 679 är vägens standard inte tillräckligt bra i förhållande till hur vägen används. Därför vill vi förbättra vägens bärighet. Vi vill också förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vid den befintliga busshållplatsen.

Väg 679 är på den aktuella sträckan uppbyggd med stödmurar i form av kallmurade stenmurar. Rörelser i vägkroppen ger upphov till sidoförflyttningar, vilket gör att det blir sättningar och hål vid sidan om vägbanan.

Trafikverket undersöker nu vilka åtgärder som behövs för att förbättra bärigheten. Bärighet är ett begrepp för hur många och hur tunga fordon som en väg eller bro klarar för att inte skadas. Vi vill också förbättra trafiksäkerheten i anslutning till busshållplatsen, genom att bredda vägen.

Vad händer nu?

Vi håller nu på att handla upp en konsult för upprättande av en bygghandling för åtgärden.