Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykelväg med räck mot bilväg

Väg 557, Vekerum–Stilleryd, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelväg utmed väg 557 mellan Vekerum och Stilleryd. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Att bygga fler trygga gång- och cykelvägar kan leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Väg 557 förbinder Vekerum och Stilleryd med Karlshamns centrum. Vägen är också en viktig förbindelse till och från Södra Cell. Vi planerar därför att bygga en gång- och cykelväg för att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Den nya gång- och cykelvägen ska byggas längs väg 557 på sträckan från korsningen mellan Klavavägen och Vekerums byaväg i väst till korsningen med Norra och Södra Stillerydsvägen (558) i öst. Cykelvägen planeras byggas längs den norra sidan av väg 557.