Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E16 genom Falun, åtgärdsvalsstudie

Åtgärdsvalsstudien är avslutad.

Utvecklingen av E16 genom Falun ska ske utifrån trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet, miljö och hälsa. E16 genom Falun är trafikerad dels av fjärrtrafik från Mälardalen/Gävle upp mot mellersta och norra Dalarna, dels av trafik från norra Sverige via Gävle mot Borlänge–Örebro/Värmland. Väg 50 ansluter till E16 och vägarna går parallellt på Hanröleden där det är relativt mycket trafik och stor andel tunga fordon. På E16 är det även mycket lokal trafik mellan stadsdelarna i Falun, såväl på Lugnetleden som Hanröleden, vilket ökar problematiken.

Vid stora evenemang på Lugnet och under stugbytardagar i Dalafjällen är E16 hårt belastad vilket leder till viss kapacitetsbrist. De oreglerade trevägskorsningarna som finns mellan E16 och anslutande vägar har bristande trafiksäkerhet, och trafikljusen på Hanröleden bidrar till så kallade upphinnandeolyckor. E16 är även ett hinder för gående och cyklister som korsar vägen.

Så här gjorde vi studien

Tillsammans med Falu kommun och många andra aktörer har vi haft flera workshoppar för att ta fram en gemensam problembild. Under 2014 har vi arbetat med att effektbedöma de olika åtgärder som togs fram, och sammanställt till olika åtgärdsförslag som vi tror kan få god inverkan.
Rapport E16 genom Falu tätort (pdf-fil, 12 MB)

Underlag till fortsatt planering

Trafikverket arbetar med dessa frågor efter en ny metod, som vi kallar åtgärdsval. Arbetet följer fyrstegsprincipen som innebär att vi analyserar alla åtgärder i fyra steg, från att se över efterfrågan på transporter och undersöka hur vi kan använda infrastrukturen bättre till att bygga om och bygga nytt.