Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Grängesberg, korsningen väg 50/väg 604, Ludvika kommun

Åtgärdsvalsstudien är avslutad.

Trafikverket har tillsammans med andra aktörer genomfört en åtgärdsvalsstudie i syfte att komma fram till konkreta idéer och lösningar som förbättrar trafiksituationen i Grängesberg vid korsningen riksväg 50/väg 604 (Björnhyttevägen).

Oskyddade trafikanter, däribland en stor andel barn och unga, tycker att det känns osäkert när de ska passera genom gångtunneln längs väg 604 och sedan ta sig över riksväg 50. Andelen tunga transporter har också ökat i området och stora fordon har svårt att mötas i tunneln.

Så här gjorde vi studien

Tillsammans med kommunen, näringslivet, polisen och allmänheten har Trafikverket genomfört flera workshoppar för att finna lösningar på hur trafiksituationen kan förbättras. Åtgärdsvalsstudien påbörjades i 2013 och är klar sedan en tid tillbaka.

Underlag till fortsatt planering

Trafikverket har arbetat med dessa frågor efter en ny metod, som vi kallar åtgärdsval. Arbetet har följt fyrstegsprincipen som innebär att vi analyserar alla åtgärder i fyra steg, från att se över efterfrågan på transporter och undersöka hur vi kan använda infrastrukturen bättre till att bygga om och bygga nytt.

Åtgärdsvalsstudien har resulterat i ett antal åtgärdsförslag på både de kommunala och statliga vägarna. Ta del av slutrapporten med åtgärdsförslag, åtgärdsval som metod och fyrstegsprincipen via länkarna under Åtgärdsvalsstudier.

Här kan du ta del av rapporten (pdf-fil, 7 MB, öppnas i nytt dokument)