Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Omdragning av väg 1053 Flygplatsvägen, Malung-Sälens kommun

Åtgärdsvalsstudien är avslutad.

Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie kring hur väg 1053 kan dras om, eftersom man planerar att bygga en landningsbana tvärs över befintlig vägsträckning.

Det finns planer på att bygga en ny flygplats med tillhörande handelscentrum i anslutning till Rörbäcksnäs. Det innebär i praktiken en omfattande om- och utbyggnad av den befintliga flygplatsen i Rörbäcksnäs. För att kunna göra det behöver väg 1053 med stor sannolikhet dras om. Vägens nuvarande position korsar den tänkta landningsbanan, och därför har vi gjort en studie om nya möjliga sträckningar av vägen.

Så här gjorde vi studien

Trafikverket Region Mitt har ansvarat för att ta fram åtgärdsvalsstudien. Näringsliv, allmänhet, myndigheter intresseorganisationer har varit representerade av: Rörbäcksnäs byalag, Region Dalarna, Skistar, Malung-Sälens kommun, Handelskammaren, Destination Sälenfjällen, Lima besparingsskog och Länsstyrelsen.

Workshops

Studien har omfattat två workshops med förberedande, mellanliggande och sammanfattande utredningsarbete. Målbilden har genom hela processen varit "Att flygplatsen från och med december 2017 vackert, säkert och kostnadseffektivt ska kunna angöras från marken".

Workshop 1 (27–28 augusti 2014)

Välja vägdragningsalternativ: ska ersättningsvägen för väg 1053 gå norr om banan, under banan, söder om banan eller ska den korsa banan?

Workshop 2 (4 februari 2015)

Välja vägdragningsalternativ: ska ersättningsväg för väg 1053 gå norr eller söder banan, oavsett banlängd.