Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 50, Ludvika–Borlänge, ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet

Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för att utreda hur väg 50 mellan Ludvika-Borlänge kan förbättras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten.

Väg 50 mellan Ludvika-Borlänge är viktig för näringslivet, turistnäringen och för arbetsresor. Vägen är mitträckesseparerad på en delsträcka mellan Övre Malsjön (norr om Persbo) och Borlänge. Resterande väg har varierande standard och hastighetsbegränsning. Ambitionen är att hela sträckan ska förbättras avseende trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att identifiera problem och hitta lösningar på behov längs sträckan. Resultatet blev ett antal åtgärder som kan ligga till grund för framtida projekt. Trafikverket ansvarade för att genomföra studien tillsammans med Ludvika och Borlänge kommuner samt Region Dalarna.