Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E45, Vattnäs–Trunna, ny sträckning

Trafikverket planerar att bygga om E45 mellan Vattnäs-Trunna för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten samt minska störningarna för närboende.

Förslaget till den framtida sträckningen av E45 mellan Vattnäs-Trunna är klar. Det är vägutredningens förslag "Väst 3" som är aktuell för fortsatt planering och projektering.

Enligt förslaget får vägen en ny västlig sträckning mellan Vattnäs-Vångsgärde och följer sedan den befintliga vägen 1,1 km genom Vångsgärde-Holen. Därefter får vägen åter en ny sträckning väster om den nuvarande vägen fram till Trunna. Den föreslagna sträckningen utformas som en trefältsväg med mitträcke, förutom delen mellan Vångsgärde-Holen som blir en tvåfältsväg.

Vi har delat upp sträckan i tre olika delsträckor enligt nedan:
Delsträcka 1: Vattnäs-Vångsgärde
Delsträcka 2: Vångsgärde-Holen
Delsträcka 3: Holen-Trunna.

Projektet ingår i den nationella planen med finansiering från år 2020-2025.