Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utsikt över Mora

E45/Väg 70 genom Mora, kapacitetshöjande åtgärder

Trafikverket och Mora kommun bygger för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på E45/väg 70 genom Mora. Samtidigt minskar vi miljöbelastningen i stadsmiljön.

Både E45 och väg 70 går genom centrala Mora med intensiv trafik och köbildning vissa tider. De flesta, turister och boende, har en plats i Mora som mål för sin resa. Ett mindre antal ska passera genom tätorten. Trafikverket arbetar tillsammans med Mora kommun för att skapa en smidigare och säkrare genomfart där trafiken flyter bättre för alla trafikslag, vare sig man cyklar, går, åker bil eller reser kollektivt. 

Vi planerar för nya cirkulationsplatser, separata gång- och cykelvägar och passager, samt fler körfält. Det förhindrar köer, kortar restiden och bidrar till minskad miljöbelastning. Vi arbetar samtidigt för en trevlig stadsmiljö och bevarade kulturvärden.

Åtgärderna är paketerade i fyra vägplaner, 1-3, A-B samt två åtgärder som inte kräver någon vägplan. Vägplan A-B består av en rad delåtgärder som vi har valt att slå ihop för att de påverkar varandra.

Åtgärd 1: E45 Svedjärnsvägen/Malungsvägen, cirkulationsplats
Åtgärd 2: Färnäs kvarn–Hansjonsgatan, gång- och cykelväg
Åtgärd 3: Kråkberg–Bonäs, gång- och cykelväg
Åtgärd 4: Väg 70/Badstugatan, cirkulationsplats
Åtgärd 5: E45/Tallvägen, cirkulationsplats
Åtgärd A och B (vägplan genomfarten): A – E45, Noretbron–Älvgatan/Vasagatan B – E45, korsningen Älvgatan väg 70/E45–korsningen E45/Fridhemsgatan

Inför byggstart har vi valt att dela upp åtgärderna i tre delar:
Cirkulationspaketet - åtgärd 1, 4, 5
Gång- och cykelvägarna - åtgärd 2, 3
Genomfarten - åtgärd A + B

Vi planerar att börja bygga om E45/Väg 70 genom Mora år 2020. Mer information om varje vägplan hittar du under respektive projektsida.