Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E45/Väg 70 genom Mora, kapacitetshöjande åtgärder

Trafikverket planerar tillsammans med Mora kommun ett antal åtgärder för att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten på E45/väg 70 genom Mora. Samtidigt vill vi skapa en trevligare stadsmiljö.

Både E45 och riksväg 70 går genom centrala Mora vilket ger en intensiv trafiksituation med köbildning vissa tider. De flesta, turister och boende, har en plats i Mora som mål för sin resa. Ett mindre antal ska passera genom tätorten. Trafikverket arbetar nu tillsammans med Mora kommun för att skapa en smidigare och säkrare genomfart där trafiken flyter bättre vare sig du cyklar, går, åker bil eller kollektivt. 

Vi planerar för att skapa nya cirkulationsplatser, separata gång- och cykelvägar och passager, samt fler körfält. Detta förhindrar långa köer och kortar ner restiden. Minskade köer bidrar i sin tur till minskad miljöbelastning. Vi arbetar också för att bevara kulturmiljöer och skapa en trevlig stadsmiljö.

Åtgärderna är paketerade i fyra vägplaner, 1-3, A-B samt två åtgärder som inte kräver någon vägplan. Vägplan A-B består av en rad delåtgärder som vi har valt att slå ihop för att de påverkar varandra.

  • Åtgärd 1: E45 Svedjärnsvägen/Malungsvägen, cirkulationsplats
  • Åtgärd 2: Färnäs kvarn–Hansjonsgatan, gång- och cykelväg
  • Åtgärd 3: Kråkberg–Bonäs, gång- och cykelväg
  • Åtgärd 4: Väg 70/Badstugatan, cirkulationsplats
  • Åtgärd 5: E45/Tallvägen, cirkulationsplats
  • Åtgärd A och B (vägplan genomfarten): A – E45, Noretbron–Älvgatan/Vasagatan B – E45, korsningen Älvgatan väg 70/E45–korsningen E45/Fridhemsgatan

I vårt arbete inför inför byggstart har vi valt att dela upp åtgärderna i tre olika paket:
Cirkulationspaketet avser åtgärd 1, 4 och 5. 
Gång- och cykelvägarna avser åtgärd 2 och 3.
Genomfarten avser åtgärd A och B.

Vi räknar med att börja bygga om E45 och riksväg 70 genom Mora år 2020. Mer information om varje vägplan hittar du under respektive projektsida.